Veestapel Peelregio

Cijfers over omvang veestapelDe intensieve veehouderij voltrekt zich grotendeels aan het oog van de buitenwereld. Mensen hebben daardoor vaak geen idee hoeveel dieren er binnen hun gemeente worden gehouden. Het enige tastbare bewijs is de verschijning van steeds grotere megastallen in het landschap en de toenemende verkeer- en stankoverlast. De cijfers op deze pagina tonen niet alleen de trends per diersoort, maar laten ook zien dat de Peelregio (Brabant en Limburg) de regio is met de hoogste veedichtheid in Nederland en zelfs Europa.

Veestapel (totaal)

Veestapel (totaal) Peelregio 2000 - 2014
In 2015 waren er bijna 36,5 miljoen dieren gehuisvest in de Peelregio. Qua veedichtheid staat deze regio in Nederland op de eerste plaats en ook binnen Europa is er geen gebied te vinden met zoveel (verschillende) dieren per km2. Circa 80 procent van de productie (vlees, melk en eieren) is bestemd voor de export. Onderstaande grafieken tonen een uitsplitsing per diersoort.


Varkens

Varkensstapel Peelregio 2000 - 2014De varkenstapel binnen de Peelregio neemt nog steeds toe, zo blijkt uit bovenstaande grafiek. In 2015 waren er bijna 4,9 miljoen varkens in deze regio gehuisvest. Qua
varkensdichtheid staat de Peelregio op de 1e plaats in de EU
.

Trend varkensstapel Peelregio 2000 - 2014Sinds 2003 is de varkensstapel in de Peelregio met 32% toegenomen. Uit deze grafiek blijkt verder dat de stijging in de Peelregio groter is dan in andere delen van Nederland. Sterker nog: de groei van de varkenstapel in Nederland sinds 2003 komt volledig voor rekening van de varkenshouderij in compartiment Zuid-Nederland. Als referentiejaar is 2003 gekozen, omdat dat jaar de Reconstructiewet werd ingevoerd die de gemeenschap honderden miljoenen heeft gekost. Netto zijn daar niet minder, maar méér varkens en méér mest voor in de plaats gekomen.


Pluimvee

Pluimvee Peelregio 2000 - 2014De pluimveestapel in de Peelregio vertoonde vanaf 2003 een geleidelijk opgaande lijn met enkele tussentijdse pieken. Zie ook hoogste pluimveedichtheid Nederland.

Trend pluimveestapel in Peelregio 2000 - 2014De pluimveestapel in de Peelregio groeit aanzienlijk harder dan in andere delen in Brabant en Limburg. Het jaar 2003 is als referentiejaar gekozen, vanwege de uitbraak van de vogelpest.


Runderen

Rundvee (totaal) in Peelregio 2000 - 2015De totale rundveestapel in de Peelregio daalde aan het begin van de eeuw, maar laat vanaf 2012 een duidelijk opgaande lijn zien. Zie ook volgende grafiek:

Melkvee in Peelregio 2000 - 2015De melkveestapel (melkkoeien en jongvee) daalde in de Peelregio aan het begin van deze eeuw, maar vertoont vanaf 2013 weer een sterk stijgende lijn.

Trend melkveestapel Peelregio 2000 - 2015
Bovenstaande grafiek toont de trend in de ontwikkeling van melkveestapel. Als referentie is 2012 gekozen, omdat vanaf dat jaar veehouders begonnen in te spelen op het afschaffen van de melkquota in 2014. De trend in de Peelregio loopt vrijwel parallel met de landelijke trend, maar per gemeente zijn er aanzienlijke verschillen.


Geiten en schapen

Geitenkudde Peelregio 2000 - 2015Bij het bekijken van bovenstaande grafiek is het niet vreemd dat de grootste Q-koortsepidemie ter wereld zich in de Peelregio heeft voorgedaan. Het aantal geiten is sinds 2000 sterk gestegen. Opmerkelijk is de stijging tussen 2014 en 2015 tot ruim 65.000 geiten.

Geiten in Peelregio 2000 - 2015Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal geiten in de Peelregio verhoudingsgewijs veel sterker is gestegen dan landelijk en binnen de provincie Brabant. In de provincie Limburg is het aantal geiten verhoudingsgewijs nog sterker gestegen in recente jaren.

Schapen in Peelregio 2000 - 2015Het aantal schapen schommelt al jaren rond 35.000 à 40.000 stuks. Anders dan de geitenhouderij (waarbij dieren in steeds grotere stallen worden gehouden) is de schapenhouderij nog voornamelijk grondgebonden. Dat verklaart grotendeels de geringe verandering in het totaal aantal schapen.


Nertsen en konijnen

Trend nertsen Peelregio 2000 - 2015Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nertsen tussen 2000 en 2015. Het betreft hier het aantal teven & pups (per teef is uitgegaan van 4 pups). De grafiek
laat zien dat de totale nertsenpopulatie in de Peelregio sinds 2000 is verdubbeld.

Trend konijnen Peelregio 2000 - 2015Vergeleken met de andere diersoorten gaat het in de konijnenhouderij om releatief kleine aantallen. In de Peelregio lijkt de konijnenhouderij te krimpen, hoewel er in sommige gemeenten sprake is van een stijgende trend. In 2015 lijkt zich weer een opgaande trend voor te doen.

 

Eén reactie op Veestapel Peelregio

  1. koekoeksjong schreef:

    Wat de veefabrikant reconstructie noemt, is simpel een ander woord voor toename. Wanneer is het zat? Bij grote stal, reuzenstal, megastal, gigastal? Antwoord: nooit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.