MACE handhaaft schadeclaim € 6 miljoen tegen Gemert-Bakel

gemeentehuis_gemert2Mestafzet Coöperatie Elsendorp (MACE) heeft op 21 september 2016 een brief naar de gemeente Gemert-Bakel gestuurd, waarin wordt aangegeven dat MACE de schadeclaim van 6 miljoen euro aan het adres van deze gemeente onverkort handhaaft vanwege het niet doorgaan van een grote mestvergister op bedrijventerrein Wolfsveld in 2013. Dat blijkt uit de begroting 2017 die naar de gemeenteraad van Gemert-Bakel is gezonden. Lees verder

Geplaatst in Mestfabrieken, Mestoverschot, Mineralenoverschot, Politiek, Provincie Brabant, Raad van State, Rechtspraak | Een reactie plaatsen

Brabant levert grootste bijdrage nationaal mineralenoverschot

provinciehuis_mestfabriek_3De veesector in Noord-Brabant levert met afstand de grootste bijdrage aan het fosfaat- en stikstofoverschot in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Omgerekend komt 45% van het nationale stikstofoverschot en 69% van het fosfaatoverschot uit de provincie Brabant. Het is nogal taaie kost, maar na het lezen van dit achtergrondartikel begrijp je hoe groot het mest-, fosfaat- en stikstofoverschot is en wat de relatie is met het fosfaatplafond, de Nitraatrichtlijn en de stikstofderogatieregeling. En waarom mestfabrieken dit probleem niet gaan oplossen. Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Bodem, Fosfaat, Mestfabrieken, Mestoverschot, Milieu, Mineralenoverschot, Nitraat, Peelregio, Politiek, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Stikstof, Waterkwaliteit | 5 Reacties

Advies aan Dijksma: burgers beter beschermen tegen stank

max-5-odeur-125x125Geurhinder vanuit veehouderijen moet, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, worden voorkomen. Aanpassing van de regelgeving is daarvoor noodzakelijk. Bij uitbreidingen van veehouderijen moet gebruik worden gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT), adequaat bedrijfsmanagement en een goed ontwerp van de bedrijfsgebouwen om de uitstoot en belasting te beperken. Dit staat in een advies dat na een anderhalf jaar durende evaluatie van de wet Geurhinder en veehouderij is uitgebracht aan staatssecretaris Dijksma (I&M). Lees verder

Geplaatst in Emissie, Fijnstof, GGD, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, Stankoverlast | Een reactie plaatsen

Laatste cijfers CBS (2016) met trends veestapel in de Peelregio

cbs_logoHet aantal varkens en melkkoeien per bedrijf neemt dit jaar (2016) landelijk toe met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van van de jaarlijkse Meitelling onder veehouders. Mens, Dier & Peel dook in de cijfers en zette de laatste trends binnen de Peelregio op een rij. Door malaise in de markt (stagnerende afzet varkens- en pluimveevlees) tekent zich in de Peelregio een pas op de plaats af binnen de varkens- en pluimveesector. Dat geldt in mindere mate voor de zuivelsector. De geitensector blijft ondanks de Q-koorts groeien en de nertsensector krimpt voor het eerst sinds jaren. Door deze ontwikkelingen is de totale veestapel binnen de Peelregio voor het eerst sinds jaren min of meer stabiel (+73.000 dieren) en komt volgens voorlopige cijfers van het CBS dit jaar uit op circa 36,5 miljoen dieren. Lees verder

Geplaatst in Veehouderij | 1 reactie

Veehouderij belast lucht met veel ammoniak, stank en fijnstof

luchtkwaliteit_peelregioPEELREGIO – Ammoniak, stank en fijnstof. De intensieve veehouderij laat niet alleen een flinke afdruk achter in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater, maar ook in de lucht. Binnen Brabant en Limburg vindt de grootste uitstoot van deze stoffen plaats in de Peelregio. In 2016 stoot de veesector in deze regio 13,3 miljoen kg ammoniak en 1,3 miljoen kg fijnstof per jaar uit en daarnaast 88 miljoen eenheden stank (“odeurs”) per seconde. Op jaarbasis zijn dit ruim 2,7 biljard geureenheden (Ou/jr). De Gezondheidsraad concludeerde in 2012 al dat er ongezond veel stikstof in het Nederlandse milieu aanwezig is. Recentere onderzoeken van onder meer het RIVM (2015) en GGD, IRAS en ZonMw onderstrepen dat de luchtkwaliteit ondermaats tot slecht is. Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Emissie, Fijnstof, Gezondheidsonderzoek, GGD, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, Milieu, PAS, Peelregio, Politiek, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Stankoverlast, Volksgezondheid, Zoönosen | 1 reactie

Vogelgriep H5 op gemengd pluimveebedrijf in Deurne

kalkoenmesterijDEURNE – Op een pluimveebedrijf aan de Bruggenseweg in Deurne is vrijdag 28 oktober de variant H5 van de vogelgriep vastgesteld. Volgens een bericht van de Rijksoverheid gaat het om een ‘milde variant’ die echter kan muteren naar hoogpathogeen. Om die reden worden alle dieren (11.000 kalkoenen, 3.500 fazanten en 2.000 eenden) op het bedrijf geruimd. Ook is er een vervoersverbod ingesteld. In het gebied zijn drie andere pluimveebedrijven gevestigd. Of die ook geruimd gaan worden, is (nog) niet bekend. Lees verder

Geplaatst in Deurne, Dierziekten, Vogelpest | Een reactie plaatsen