Sint Anthonis

Cijfers over omvang veestapelDe intensieve veehouderij onttrekt zich grotendeels aan het oog van de buitenwereld. Mensen hebben daardoor vaak geen idee hoeveel dieren er binnen hun gemeente worden gehouden. Het enige tastbare bewijs is de verschijning van steeds grotere stallen in het landschap en toenemende verkeer- en stankoverlast. Op deze pagina een overzicht van de omvang van de veestapel in de gemeente Sint Anthonis en de trends per diersoort tussen 2000 en 2014.

Veestapel (totaal)

Veestapel (totaal) gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de totale veestapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014. Onderstaande grafieken laten een uitsplitsing per diersoort zien.


Varkens

Varkensstapel gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014.

 

Varkenstapel trend gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de procentuele ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Sint Anthonis. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de varkensstapel in de Peelregio, Brabant en Nederland toegevoegd. Het jaar 20o2 is als referentie (nulmeting) gehanteerd, omdat een jaar later de zogeheten Reconstructiewet werd ingevoerd.


Pluimvee

Pluimveestapel gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014.

 

Trend pluimveestapel gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Sint Anthonis. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de pluimveestapel in Brabant en Nederland toegevoegd. Als referentie (nulmeting) is 2003 gehanteerd, omdat er in 2003 een uitbraak was van de vogelpest in Nederland.


Runderen

Rundveestapel (totaal) in gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van de totale rundveestapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014. In onderstaande grafieken wordt een nadere uitsplitsing van de melkveestapel gegeven.

 

Melkveestapel gemeente Sint AnthonisDeze grafiek toont de melkveestapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014.

 

Trend melkveestapel gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de trend in de ontwikkeling van de melkveestapel in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014. Als referentie is het jaar 2012 gekozen, omdat melkveehouders vanaf dat jaar hun fokprogramma gingen aanpassen ter voorbereiding op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 2014. Een jonge koe is namelijk minimaal 2 jaar oud voordat zij melk kan gaan geven.


Geiten en schapen

Geitenkudde gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de geitenkudde in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014.

Schapenkudde gemeente Sint AnthonisDeze grafiek toont de ontwikkeling van de schapenkudde tussen 2000 en 2014 in de gemeente Sint Anthonis.


Nertsen en konijnen

Nertsen in gemeente Sint AnthonisBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nertsen tussen 2000 en 2014 in de gemeente Sint Anthonis. Doorgaans krijgt een nertsenteef in het voorjaar 4 à 5 jonge pups. In de grafiek is uitgegaan van 4 pups per teef.

 

Konijnen in gemeente Sint AnthonisDeze grafiek toont het aantal konijnen op bedrijven in de gemeente Sint Anthonis tussen 2000 en 2014.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *