Categorie archieven: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

Varkenshouderij heeft nu ook een luchtwasserschandaal

DEN HAAG / WAGENINGEN – De varkenshouderij in Nederland heeft na de mestfraude nu ook een luchtwasserschandaal. Uit onderzoek is gebleken dat varkenshouderijen met een gecombineerde luchtwasser 2x zoveel stank veroorzaken als vergund. Reductiepercentages zijn jarenlang veel te hoog ingeschat. … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Emissie, Fijnstof, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, PAS, Stankoverlast | 3 reacties

De Stippelberg: hoogste ammoniakconcentratie van Nederland

GEMERT-BAKEL – Nergens in Nederland is de gemeten concentratie ammoniak in de lucht zo hoog als in de gebieden rondom De Stippelberg, een natuurgebied in de gemeente Gemert-Bakel gelegen tussen Helmond en Sint Anthonis. Dat blijkt uit metingen van het … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Biodiversiteit, Emissie, Fijnstof, Klimaat, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, Mestoverschot, Milieu, PAS, Volksgezondheid | 1 reactie

RvS schorst twee Nb-vergunningen waarbij PAS is toegepast

DEN HAAG – De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 9 maart 2018 twee natuurwetvergunningen geschorst, waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegepast. Het gaat om natuurvergunningen voor twee veehouderijen in Gelderland en Noord-Brabant. … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Biodiversiteit, Luchtkwaliteit, PAS, Provincie Brabant, Raad van State, Stikstof | Een reactie plaatsen

MER bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel onvolledig

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel beoordeeld. Volgens de commissie ontbreekt in dit rapport informatie over de maximaal mogelijke ontwikkelruimte per bedrijf zonder daarmee de kwetsbare natuur in de omgeving te belasten. … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Gemert-Bakel, Mestoverschot, Milieu, Mineralenoverschot, PAS, Provincie Brabant, Veehouderij, Volksgezondheid | 3 reacties

Veehouderij belast lucht met veel ammoniak, stank en fijnstof

PEELREGIO – Ammoniak, stank en fijnstof. De intensieve veehouderij laat niet alleen een flinke afdruk achter in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater, maar ook in de lucht. Binnen Brabant en Limburg vindt de grootste uitstoot van deze … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Emissie, Fijnstof, Gezondheidsonderzoek, GGD, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, Milieu, PAS, Peelregio, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Stankoverlast, Volksgezondheid, Zoönosen | Een reactie plaatsen

Heldere, maar rooskleurige animatiefilm over aanpak ammoniak

Wageningen Universiteit heeft een korte animatiefilm gemaakt over de uitstoot van ammoniak door de intensieve veehouderij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De veesector (koeien, varkens en kippen) is voor meer dan 80% verantwoordelijk voor de ammoniakemissie in … Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Milieu, PAS, Politiek, Provincie Brabant, Rekenkamer, Tweede Kamer | 1 reactie