Provincie weigert Nb-vergunning geitenbedrijf Muizenhol Bakel

DEN BOSCH / BAKEL – Het provinciebestuur heeft op 30 mei 2017 bekendgemaakt dat zij geen Natuurbeschermingsvergunning gaat verlenen voor de uitbreiding/wijziging van een geitenhouderij aan Muizenhol 1 te Bakel. Volgens de provincie voldoet de aanvraag niet aan de Beleidsregel natuurbescherming, omdat de activiteiten leiden tot verslechtering van de kwaliteit van het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. Op grond hiervan heeft de provincie de gevraagde Natuurbeschermingsvergunning geweigerd.

Door de vestiging van een geitenhouderij aan Muizenhol 1 is volgens de provincie sprake van een toename van stikstofdepositie, waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is. De claim op ontwikkelingsruimte is door de Omgevingsdienst Brabant Noord in opdracht van de provincie getoetst aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. “Wij hebben beoordeeld dat de aangevraagde situatie niet voldoet aan artikel 1.4 (lid 1) van de Beleidsregel.”

Zienswijzen
Mens, Dier & Peel en Werkgroep Behoud de Peel hebben beide een zienswijze bij de provincie ingediend, waarin bezwaar is aangetekend tegen het verlenen van de gevraagde Natuurbeschermingsvergunning. In die zienswijze is gewezen op het hanteren van onjuiste cijfers. In de aanvraag stond dat er op Muizenhol 1 volgens de gemeentelijke vergunning varkens gehouden mogen worden met een ammoniakemissie tot 4.833 kg per jaar en dat deze omgezet zouden kunnen worden naar 2.500 geiten met een emissie van 4.750 kg per jaar. Dat zou betekenen dat er netto geen toename is de van de emissie.

Die aanname is onjuist, omdat de gemeentelijke vergunning van het voormalige varkensbedrijf deels was vervallen en dat er nog slechts een emissie resteerde van 1.718,4 kg per jaar. Vestiging / uitbreiding van het geitenbedrijf zou leiden tot extra ammoniakemissie en daarmee ook extra depositie op kwetsbare natuurgebieden. De provincie is van oordeel dat die ‘ontwikkelruimte’ er niet is op basis van de provinciale beleidsregel Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Problematiek Q-koorts
Naast bovenstaande ‘technische’ benadering heeft Mens, Dier & Peel in haar zienswijze gewezen op de problematiek en risico’s rondom de Q-koorts en een dringend beroep gedaan op het provinciebestuur om het ‘gezond verstand’ te gebruiken. Het bestaande geitenbedrijf (Grotelseheide 4) was in 2008 de bron van een grote Q-koortsuitbraak en staat op slechts 1.500 meter van Helmond-Oost. Door die uitbraak heeft volgens het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM destijds circa 240 burgers besmet. Muizenhol 1 staat nog dichter bij woonhuizen, namelijk op circa 500 meter van de wijk Dierdonk.

[google-map-sc zoom=”13″]
Met dit gegeven in het achterhoofd vraagt Mens, Dier & Peel zich in haar zienswijze af (en veel burgers met ons) door wie (en voor wie) we in dit land worden bestuurd? “Hebben we te maken met een overheid die opkomt voor de belangen en het welzijn van álle burgers of een overheid die vooral oog heeft voor economische belangen van een selecte groep ondernemers? Waar is het veelvuldig aangehaalde principe van een gezonde balans tussen people, planet en profit?”

De huidige weigering door de provincie betekent niet dat het plan definitief van tafel is. Zoals gebruikelijk kan er ook tegen dit besluit een zienswijze worden ingediend, zoals blijkt uit deze kennismaking.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geitenhouderij, Provincie Brabant, Q-koorts, Volksgezondheid, Zoönosen. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Provincie weigert Nb-vergunning geitenbedrijf Muizenhol Bakel

  1. spêlêkster schreef:

    Goed bezig, Mens, Dier & Peel! Maar zet “bestuur” maar tussen aanhalingstekens! Ik ben het 1000% eens met de opmerking van de selecte groep “ondernemers”. Elk bedrijf dat handelt zoals deze wordt direct op de vingers getikt en mogelijk gesloten. Maar het is duidelijk dat de veefabrikanten zoiets zijn als een beschermde diersoort. Wat voor andere bedrijven geldt, geldt blijkbaar niet voor de agrische bedrijven. U gelooft dit niet? Kijk maar eens hoe er wordt omgegaan met de gedupeerden van de Q-koorts. En bij de volgende zoönose, kan het nog wel eens slechter aflopen… Het vertrouwen in de overheid is allang niet meer nul komma nul, maar gedaald tot het absolute vriespunt: -273!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.