Agrosector poetst imago op met 1,5 ton subsidie Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – De agrosector in Gemert-Bakel krijgt in 2017 en 2018 elk jaar € 76.000 subsidie van de gemeente om het gedeukte imago op te poetsen. De vraag is of het tot de kerntaken van een gemeente gerekend moet worden om een specifieke bedrijfstak financieel te ondersteunen? Daar komt bij dat deze sector al rijkelijk wordt gesteund met EU-subsidies. Zo ontvingen boeren en tuinders in Gemert-Bakel in 2016 ruim 3,5 miljoen euro aan subsidies uit ‘Brussel’, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het hoogste subsidiebedrag (ruim 2,3 miljoen) werd uitbetaald in het kader van de zogeheten ‘Basisbetalingsregeling’. Deze regeling is gebaseerd op het areaal landbouwgrond van agrariërs en staat los van de feitelijke productie. Daarnaast keerde de EU bijna 1 miljoen uit voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken’ en 100.000 euro voor de ‘modernisering van landbouwbedrijven’. Bij elkaar opgeteld ontving de agrosector in Gemert-Bakel in 2016 € 3.537.685 aan EU-subsidies.Beschermen milieu
Een groot deel van bovenstaande EU-subsidies zijn bedoeld om boeren te compenseren voor maatregelen om rekening te houden met natuur en milieu. Dat klinkt alleszins redelijk, maar talloze rapporten onderstrepen dat de gestelde doelen voor lucht, bodem en waterkwaliteit in veel gevallen niet worden gehaald. Dat geldt met name in de Peelregio. Enkele voorbeelden van recent verschenen rapporten zijn de evaluatie van de Meststoffenwet door het Planbureau voor de Leefomgeving , RIVM (meer luchtwegklachten rond veehouderijen) en GGD (in veedichte gebieden meer stankoverlast).

Naast subsidies uit Brussel krijgt de sector nog allerlei andere subsidies en investeringspremies van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld voor mestverwerkingsinstallaties. In Brabant gaat het om een bedrag van ruim 500 miljoen euro subsidie voor het in bedrijf houden van zogeheten co- en monovergisters, waarvan ruim 27 miljoen euro subsidie is gereserveerd voor een co-vergister in Bakel.

Subsidie Gemert-Bakel
Daarbovenop heeft de gemeente Gemert-Bakel € 152.000,= subsidie gereserveerd voor het oppoetsen van het gedeukte imago van de agrosector. In de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (PDF) van de gemeente staat namelijk dat het college (met goedkeuring van een meerderheid van de gemeenteraad) in 2017 en 2018 elk jaar € 76.000 uitgeeft aan het project ‘Trots op agro en samenleven in het buitengebied’.

Op 24 mei 2017 stond er een twee pagina grote aankondiging (advertorial) in het Weekblad voor Gemert-Bakel, waarin wethouder Van Extel (CDA) met diverse partners uit de agrosector de de website ‘Boeren van de Peel’ lanceert. Op de foto staan vertegenwoordigers van onder meer de Voergroep Zuid (voorheen Boerenbond Deurne), DAS Publishers (voorheen Boerenbond Deurne Uitgeverij), agrarisch adviesbureau Geling, bedrijfsmakelaar Anfra BV (beide uit De Rips) en enkele bestuursleden van ZLTO Gemert-Bakel. Onder de foto stond het bijschrift: ‘Dit project is mede mogelijk gemaakt door de personen op bovenstaande foto.’ Het is aannemelijk dat een deel van de gemeentelijke subsidie is besteed aan het realiseren van bovengenoemde website.

Kerntaak gemeente?
Uiteraard kunnen er redenen zijn om trots te zijn op een sector. De vraag is dan wel waarom de ene sector wel steun krijgt van de gemeente en de andere niet? De vraag is bovendien of het überhaupt een kerntaak is van een gemeente om een specifieke bedrijfssector financieel te ondersteunen? Zeker een sector die al rijkelijk wordt bedeeld met subsidies, maar zelfs dàn structureel allerlei milieunormen overschrijdt (zie rapporten). Als de gemeente al extra geld uitgeeft, dan zou dat volgens Mens, Dier & Peel op de eerste plaats besteed moeten worden aan adequate regelgeving (bijvoorbeeld inwoners beter vrijwaren van stankoverlast) en handhaving van die regels.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bakel, De Rips, Elsendorp, Europese Unie, Geitenhouderij, Gemert-Bakel, Handel, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Mestfabrieken, Milheeze, Milieu, Rundveehouderij, Subsidies, Varkenshouderij. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Agrosector poetst imago op met 1,5 ton subsidie Gemert-Bakel

  1. spêlêkster schreef:

    Schandalig! Diefstal van de belastingbetaler! Krijgt een timmerbedrijfje ook subsidie? Overtreden loont! Gaat na wie hier voor heeft gestemd, en stemt deze met de volgende verkiezingen weg. Geen wachtgeld, o.i.d.! Kijk wat de mogelijkheden zijn voor een motie van wantrouwen. Aftreden! Nu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.