Varkenshouderij heeft nu ook een luchtwasserschandaal

DEN HAAG / WAGENINGEN – De varkenshouderij in Nederland heeft na de mestfraude nu ook een luchtwasserschandaal. Uit onderzoek is gebleken dat varkenshouderijen met een gecombineerde luchtwasser 2x zoveel stank veroorzaken als vergund. Reductiepercentages zijn jarenlang veel te hoog ingeschat. Gevolg: het aantal plaatsen waar de geurnormen worden overschreden is veel groter dan tot dusver aangenomen.

Gecombineerde luchtwassers reduceren stank niet met 80% maar slechts met 40%, zo is na onderzoek door Wageningen Universiteit komen vast te staan. Ook de reductie van ammoniak valt zwaar tegen: geen 85% maar 59%.

Duizend luchtwassers
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het in totaal om ruim duizend luchtwassers gaat die niet doen wat ze zouden moeten doen. Verwezen wordt naar Duitse testen waarop de veel te optimistische reductiepercentages zijn gebaseerd. Een vergelijking met ”dieselgate” dringt zich op.

Burger belazerd
De burger is belazerd met mooie praatjes van boeren en vergunningverleners die beloven dat het woon- en leefklimaat na plaatsing van een luchtwasser stukken beter wordt. In plaats van een verbetering leidde een luchtwasser vaak tot een verslechtering, omdat plaatsing van zo’n installatie in veel gevallen gepaard ging met een uitbreiding van het aantal dieren. Daar komt nog eens bij dat stank uit veehouderijen leidt tot gezondheidsklachten.

Ook al heeft de techniek gefaald, het ministerie houdt geloof in technische oplossingen. Er komt een commissie die op korte termijn gaat onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn in gebieden waar de normen worden overschreden. Bekend is echter dat er bijna geen bewezen en redelijk betaalbare technieken zijn die stank drastisch reduceren.

Gevolgen vergunningverlening
Het ministerie kondigt verder aan dat het onderzoek gevolgen heeft voor de vergunningverlening. Bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning moet rekening worden gehouden met aangepaste reductiepercentages. Bedrijven die willen uitbreiden komen niet geheel op slot te zitten, aldus staatssecretaris Van Veldhoven.

Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de zogeheten 50%-regeling. Wanneer in één of meerdere stallen binnen het bedrijf een techniek wordt toegepast die de geuremissie reduceert, kan de helft van deze geurwinst worden gebruikt voor uitbreiding.

Er verandert niets
Van Veldhoven stelt vast dat er voor bestaande bedrijven met gecombineerde luchtwassers niets verandert. ”De ondernemer heeft de investering immers gedaan op basis van een vergunning die door het bevoegd gezag is afgegeven en mag dus handelen in overeenstemming met die vergunning. Dit geldt ook voor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.” Verzuimd wordt te vermelden dat het bevoegd gezag verplicht is vergunningen geregeld te actualiseren.

Downloads:

Dit bericht is geplaatst in Ammoniak / depositie, Emissie, Fijnstof, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, PAS, Stankoverlast. Bookmark de permalink.

3 reacties op Varkenshouderij heeft nu ook een luchtwasserschandaal

  1. Jan Jochems schreef:

    Er bestaat maar één echt afdoende oplossing. Productie en consumptie lokaal op elkaar afstemmen. Dit heeft als logisch gevolg dat er een warme sanering van de sector dient te komen. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat stallen op voldoende afstand (minimaal 2 km.) nog in het bezit mogen blijven van een omgevingsvergunning. Ook belangrijk; geef geen omgevingsvergunningen meer af met een onbeperkte duur, maar voor bv. een duur van 20 jaar. Als een ondernemer binnen die tijd zijn investeringen nog niet terugverdiend heeft doet hij iets niet goed en zou het niet zo moeten zijn dat de omgeving door die ondernemer op negatieve wijze belast wordt.

  2. kwakzalf schreef:

    Echter als die “stallen” veefabrieken blijken te zijn, zal 2 km onvoldoende zijn. Denk maar aan de afvalverwerking in zogeheten mestfabrieken. Er zijn er die naar gelang de richting, werkelijk een uur in de wind stinken, vele kilometers ver. Maar dat ligt natuurlijk aan de klagers, want er is berekend dat die installaties helemaal niet stinken. En de ambtenarij en gemeenteraden slikken dit allemaal als zoete koek. Geen wonder! Zij wonen er heel ver vandaan. En Den Haag? Voor hen helemaal de ver-van-mijn-bed-show….

  3. kwakzalf schreef:

    Inderdaad: OOK. Er gaat amper een dag voorbij zonder schandaal in de veesector. De e c h t e agrariër wordt meegesleurd in deze steeds slechtere reputatie. Triest!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.