Max 5 odeur: emissiefactoren luchtwassers snel aanpassen

DEN HAAG – Werkgroep max5odeur dringt er bij het ministerie van I&W op aan dat de emissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers zo snel mogelijk worden aangepast nu recent onderzoek heeft bevestigd dat deze installaties weinig effectief zijn in het voorkomen van stankoverlast. Volgens de werkgroep was dit al geruime tijd bekend. Nu de slechte prestaties van gecombineerde luchtwassers zwart op wit staan, is langer wachten met het aanpassen van de emissiefactoren onverantwoord, aldus max5odeur.

Werkgroep max5odeur heeft eerder al gepleit voor aanpassing van de emissiefactoren. Toen werd medegedeeld dat het ministerie van I&W eerst het onderzoek van Wageningen Universiteit wilde afwachten. Nu de slechte prestaties van gecombineerde luchtwassers bekend zijn, vindt max5odeur dat de emissiefactoren zo snel mogelijk worden aangepast. Normaal staat voor aanpassing van emissiefactoren een termijn van tien weken. De werkgroep heeft tot dusver geen signalen ontvangen dat deze procedure is opgestart.

Geurbelasting twee tot vier keer hoger
Door gebruik te maken van de huidige, veel te optimistische emissiefactoren wordt de stankoverlast vanuit stallen met gecombineerde luchtwassers zwaar onderschat. Uit het onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat de ‘geurbelasting’ van omwonenden zelfs twee tot vier keer zo hoog is dan tot dusver in regelgeving en vergunningen is aangenomen.

Luchtwassers nabij Landhorst. Uit metingen van het RIVM blijkt dat rond Landhorst de allerhoogste ammoniakwaarden van Nederland worden gemeten. Foto: MDP

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven iets te willen doen aan de emissiefactoren. Ze toont echter weinig daadkracht, aldus de werkgroep max5odeur. Voor de aanpak van bestaande overlast verwijst ze naar de omstreden 50%-regeling. Volgens deze regeling mag een bedrijf bij uitbreiding, waarbij geuremissietechnieken worden ingezet, de helft van deze ‘emissiewinst’ gebruiken voor het houden van meer dieren.

Advies genegeerd
Als er na aanpassing van de emissiefactoren sprake is van een overschrijding van de geurnormen, dan kan er toch nog met behulp van deze regeling enigszins uitgebreid worden. Dat betekent dat er in dat geval dus nog meer stank vrijkomt in de omgeving. Daarmee miskent en negeert de minister het advies dat door de bestuurlijke werkgroep evaluatie wet geurhinder veehouderij is opgesteld. In dat advies wordt gewezen op de voorwaarde om bij bestaande overlast de geurbelasting zo veel als redelijkerwijze mogelijk is te beperken.

”Hierbij past geen generieke 50%-regeling zoals die nu op basis van de Wet geurhinder veehouderij (Wgv)  geldt. Gemeenten dienen over voldoende afwegingsruimte te beschikken bij de ontwikkeling van veehouderijen in overbelaste situaties. Op die manier kan rekening worden gehouden met de mogelijkheden om de overbelasting op te heffen dan wel zo veel mogelijk te beperken. Dat kan door aandacht te hebben voor de oorzaak van de overbelasting, de aard van de overbelaste locaties en de kosten van de te nemen maatregelen en de gezondheidslast. De gemeente kan daarbij maatregelen betrekken op het gebied van de bedrijfsvoering, het ontwerp van het bedrijf en andere activiteiten op het erf, zoals het opslaan en omgaan met mest en voer.”

Schakel jurist in
Max5odeur adviseert omwonenden van stallen met een gecombineerde luchtwasser om een jurist in te schakelen. Er is een civielrechtelijke procedure mogelijk tegen de gemeente, omdat deze vergunningen heeft afgegeven op basis van onjuiste inzichten. Ook is het mogelijk om een verzoek om handhaving in te dienen bij de gemeente, indien na herberekening blijkt dat de geurnormen worden overschreden.

Brabant erkent probleem
Max5odeur vindt het geen goede zaak als de aanpak van het luchtwasserschandaal wordt overgelaten aan overheid en veehouders. Omwonenden moeten daar als gedupeerden actief bij worden betrokken. Mens, Dier & Peel onderschrijft dit standpunt en heeft hierover samen met max5odeur een brief naar Den Haag gezonden.

De provincie Brabant is tot dusver de enige die erkent dat er een groot probleem is met luchtwassers. Niet vreemd overigens: In Brabant staan 6 miljoen varkens in stallen met een gecombineerde luchtwasser. Het gaat om 732 bedrijven met 2.000 combi-luchtwassers, zo heeft de provincie bekend gemaakt.

”Om te voorkomen dat de geurproblematiek in de tussentijd nog erger wordt, werken provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten op korte termijn een gezamenlijke aanpak uit. De hoofdlijn van deze aanpak is dat zij al het mogelijke zullen doen om geen vergunningen meer te verlenen, waarbij de slechter presterende combi-luchtwassers tot overlast leiden. In sommige gevallen zullen gemeentebesturen hiervoor het gesprek met de betreffende ondernemers aangaan om tot maatwerk-oplossingen te komen”, zo heeft de provincie bekend gemaakt.

Bron: max5odeur.nl

Dit bericht is geplaatst in Emissie, Fijnstof, Handhaving, Leefbaarheid, Luchtkwaliteit, Luchtwassers, Politiek, Provincie Brabant, Provincie Limburg, Stankoverlast, Tweede Kamer, Varkenshouderij, Volksgezondheid. Bookmark de permalink.

4 reacties op Max 5 odeur: emissiefactoren luchtwassers snel aanpassen

 1. kwakzalf schreef:

  Al het m o g e l i j k e? Dat horen we al jaren. Net zo’n verhaal als de belofte dat die luchtkastelen alle mogelijke stank tegen zouden houden.

 2. Jan Jochems schreef:

  Als de normen worden aangepast wil dat nog niet zeggen dat de problemen met de sector opgelost zijn. In het jaar 2000 zou er al geen stankoverlast meer zijn. Op 1 januari 2010 zouden alle intensieve varkenshouderij bedrijven al voorzien moeten zijn van een luchtwasser. Wat deed de landbouwlobby vervolgens? Juist, die fietste de 50/50 regeling erin.

  Dat betekent dat op verschillende locaties, zoals naast onze woning, een extreem hoge stankbelasting van 3x de waarde van 14 OU dus 42 OU per kuub mag blijven bestaan. Daarnaast houdt betreffende varkenshouderij zich stelselmatig niet aan bestaande regelgeving. Afgelopen jaar heeft hij op zijn hoofdlocatie slechts 5% rendement gehaald met zijn chemische luchtwasser ipv de beloofde 85%.

 3. Geen stip aan de horizon schreef:

  De metingen van RIVM, welke aantonen dat in Landhorst de meeste ammoniak van Nederland voorkomt, maken duidelijk dat die luchtwassers een wassen neus zijn. Onlangs werd bij mij in de buurt eindelijk een “luchtwasser” geplaatst. Dat leidde tot meer beesten, want dat is het waar het om te doen is. Gevolg: nog meer stank en een hels kabaal uit dat ding. De overheid doet niks! Alle veefabrieken, die luchtwassers hebben geïnstalleerd op grond van valse gegevens, zouden direct gesloten moeten worden! Dat gebeurt toch ook bij andere bedrijven?

 4. koekoeksjong schreef:

  Sjoemelsoftware???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.