Luchtkwaliteit: ammoniak

Veel vee betekent ook veel uitstoot van ammoniak. Hoewel er de laatste jaren veel geld is geïnvesteerd in luchtwassers verdwijnt er nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid ammoniak in het milieu. Mens, Dier & Peel heeft de uitstoot van ammoniak op een rij gezet aan de hand van informatie van gemeenten, provincie Brabant en provincie Limburg.

Ammoniakemissie_Brabant_Limburg_kaart_2016Ammoniakemissie in Brabant en Noord-Limburg door de intensieve veehouderij. Duidelijk is te zien dat de hoogste uitstoot plaatsvindt in het oostelijk deel van de provincie, met name in de Peelregio (Brabant & Limburg). Bron: gemeenten & provincies.

bijdrage_brabant_nh3_absoluut

Ammoniak
Bijgaande grafiek toont de uitstoot in ammoniak in kg per jaar onderverdeeld per regio binnen de provincie Brabant. IN 2016 verdwijnt er in Brabant in totaal 17,3 miljoen kg ammoniak in de atmosfeer afkomstig van de intensieve veehouderij. Binnen Brabant wordt het grootste deel (7,8 miljoen kg) door veebedrijven in de Peelregio geproduceerd. Wanneer de Limburgse Peelregio daarbij op wordt geteld, bedraagt de uitstoot in totaal 13,3 miljoen kg ammoniak per jaar.
bijdrage_brabant_nh3_relatief

De Brabantse Peelregio heeft een aandeel van 45% van de totale uitstoot aan ammoniak in Brabant (dus exclusief de Limburgse bijdrage). Indien die ook wordt meegeteld, komt het aandeel van de Peelregio aan de totale ammoniakbelasting in Brabant nog veel hoger uit. Ammoniak is schadelijk voor de natuur en slecht voor de gezondheid van mensen.

Uitstoot per gemeente in Peelregio
Onderstaande grafiek toont de uitstoot per gemeente in de Peelregio in kg per jaar. De gemeente Venray voert de lijst aan met circa 1,6 miljoen kg ammoniak per jaar. Hoog scoren ook de gemeente Nederweert (0,98 miljoen kg) en Sint Anthonis (0,95 miljoen kg). Maar ook omliggende Peelgemeenten scoren hoog.bijdrage_peelgemeenten_absoluut_nh3_2016Ongelukkigerwijs liggen in de nabijheid van veebedrijven in deze gemeenten kwetsbare Natura2000-gebieden (Deurnese Peel, Mariapeel, Groote Peel, Oeffelter Meent), maar ook andere natuurgebieden die te kampen hebben met een overdaad aan ammoniak, waaronder De Stippelberg en De Ullingse Bergen. Bron: gemeenten & provincies.

Luchtwassers onvoldoende
Uit metingen van het RIVM blijkt dat het beperken van de uitstoot aan ammoniak door middel van luchtwassers onvoldoende effectief is. Het gevolg is dat de uitstoot in de Peelregio een gemengd beeld vertoont met hier en daar zelfs oplopende concentraties ammoniak. Verder blijkt uit rapportages van onder meer provincie Brabant en Algemene Rekenkamer dat er in de praktijk nogal wat gesjoemeld wordt met luchtwassers.

bijdrage_peelgemeenten_relatief_nh3_2016

Deze grafiek laat het aandeel van veebedrijven per gemeente zien in de ammoniakemissie binnen de Brabantse en Limburgse Peelregio. Venray is opnieuw met stip de grootste vervuiler, gevolgd door Nederweert en Sint Anthonis. Bron: gemeenten & provincies.

Meer informatie over de schadelijke effecten van ammoniak: