Ruimte voor groei?

DEN BOSCH / DE PEEL –Veebedrijven in Brabant hebben potentieel nog volop ruimte om verder uit te breiden. Dat blijkt uit een vergelijking die Mens, Dier & Peel heeft gemaakt op basis van het aantal verleende vergunningen en het aantal dieren dat volgens het CBS in Brabant aanwezig is. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 7 juli 2017 een nieuwe Verordening Ruimte en Natuurbeschermingsverordening aangenomen die een rem moeten zetten op verdere uitbreiding en uitstoot door de veehouderij.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van allerlei factoren, zoals de beschikbaarheid van dierproductierechten (varkens en pluimvee), de effectiviteit van het vervroegen van de stikstofnormen en het moratorium voor geitenstallen (Brabant), nieuwe afspraken over het fosfaatplafond en de stikstofderogatie (Brussel) en het definitief verbod op het fokken van nertsen (Europees Hof).

De berekeningen die Mens, Dier & Peel heeft uitgevoerd, laten zien dat er in Brabant vergunningen zijn verleend die potentieel ruimte laten voor verdere uitbreiding met circa 800.000 varkens, 16 miljoen stuks pluimvee, bijna 700.000 runderen, 58.000 geiten, 20.000 schapen, 66.000 nertsen en 190.000 konijnen. Onderstaande grafieken en tabellen geven aan hoeveel uitbreidingsruimte er potentieel is op basis van reeds verleende vergunningen in Brabant. De berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens van provincie Brabant, gemeenten en het CBS. Limburg ontbreekt, omdat deze provincie niet transparant is over de ontwikkelingen binnen de intensieve veehouderij.

Brabant: vergunde en aanwezige diersoorten 2017

DiersoortVergund*Aanwezig**Ruimte%
Varkens6.818.1516.007.632810.51911,9%
- mestvarkens3.840.8832.654.8791.186.00430,9%
- zeugen608.155566.84041.3156,8%
- biggen2.369.1132.785.913-416.800-17,6%
Pluimvee44.579.08928.098.80816.480.28137,0%
- mestkuikens24.956.27215.631.1949.325.07837,4%
- legkippen13.601.5838.613.3394.988.24436,7%
- ov. pluimv6.021.2343.854.2752.166.95936,0%
Runderen1.197.669681.026516.64343,1%
- melkvee795.659431.228364.43145,8%
- mestvee402.010249.798152.21237,9%
Geiten224.385165.76258.62326,1%
Schapen84.12663.58920.53724,4%
Nertsen565.594498.89166.70311,8%
Konijnen336.273143.922192.35157,2%
* Vergund: verleende vergunningen. | ** Aanwezig: aantal dieren volgens CBS. | Ruimte: verschil tussen verleende vergunningen en aanwezige dieren. | % Relatieve groeiruimte.


Compartimenten en stikstofbeleid
In de provincie Brabant geldt sinds 15 juli 2017 een nieuwe Verordening Ruimte, waarin Brabant is opgedeeld in een aantal compartimenten (zie kaartje hieronder). Daarnaast heeft een meerderheid van Provinciale Staten ingestemd met “vervroeging” van de verordening Natuurbescherming, omdat de agrosector niet op schema ligt voor wat betreft het verminderen van de ammoniakuitstoot.

Deze en andere factoren zijn mede bepalend of de verleende vergunningen ook daadwerkelijk worden omgezet in meer dieren of niet. Boerenbond ZLTO heeft in elk geval een gang naar de rechter aangekondigd om de provinciale Natuurbeschermingsverordening aan te vechten. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid, leefmilieu en natuur is de komst van meer dieren ronduit een slechte zaak. Brabant, de Peelregio voorop, is nu al een zwaar overbelast gebied.