Omvang mestfraude

In Zuidoost-Nederland, een gebied met de hoogste veedichtheid binnen de EU, is tussen 2013 en 2015 tussen de 9,5 – 15 miljoen ton mest verdwenen in een illegaal circuit. Dat blijkt uit berekeningen aan de hand van de fraudepercentages (25% – 40%) die in 2013 / 2014 zijn genoemd door LTO en Cumela (brancheorganisatie van loonwerkers en mestdistributeurs) en in het politierapport ‘Nationaal dreigingsbeeld 2017’. Hieronder staan berekeningen van de omvang van de mestfraude per landbouwgebied (LB) en een aantal gemeenten binnen de Peelregio.

Potentiële omvang mestfraude ZO-Nederland 2013-2015

Mest (ton)25% mestfraude40% mestfraude
De Kempen (LB)1.854.2502.966.800
Maaskant / Land v Cuijk (LB)1.686.5002.698.400
Westelijk Peelgebied (LB)3.651.5005.842.400
Noord-Limburg (LB)2.375.5003.800.800
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de mestfraude aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.

Potentiële omvang fraude stikstof ZO-Nederland 2013-2015

Stikstof (kg)25% mestfraude40% mestfraude
De Kempen (LB)8.850.90014.161.441
Maaskant / Land v Cuijk (LB)8.184.87813.095.805
Westelijk Peelgebied (LB)18.295.45129.272.722
Noord-Limburg (LB)12.095.33419.352.534
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met stikstof aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.

Potentiële omvang fraude fosfaat ZO-Nederland 2013-2015

Fosfaat (kg)25% mestfraude40% mestfraude
De Kempen (LB)2.527.4754.043.960
Maaskant / Land v Cuijk (LB)2.456.6413.930.626
Westelijk Peelgebied (LB)6.913.01511.060.825
Noord-Limburg (LB)4.652.4447.443.910
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met fosfaat aan de hand van deze percentages per landbouwgebied. In de praktijk kan de omvang groter of kleiner zijn.


Aandeel per gemeente

De tabellen hieronder bevatten een gedeeltelijke uitsplitsing van de potentiële fraude met mest in gemeenten binnen de Peelregio.

Potentieel aandeel mestfraude Peelregio 2013-2015

Mest (ton)25% mestfraude40% mestfraude
Asten296.000473.600
Bernheze393.000628.800
Boekel199.750319.600
Boxmeer194.250310.800
Cuijk110.000176.000
Deurne440.250704.400
Gemert-Bakel493.750790.000
Grave74.000118.400
Helmond24.75039.600
Horst aan de Maas300.500480.800
Laarbeek162.750260.400
Landerd193.000308.800
Leudal293.250469.200
Mill en Sint Hubert125.750201.200
Nederweert316.750506.800
Peel en Maas269.750431.600
Sint Anthonis541.750866.800
Someren321.250514.000
Uden199.000318.400
Veghel415.250664.400
Venray618.250989.200
Weert102.500164.000
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de mestfraude aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.

Potentieel aandeel fraude met stikstof Peelregio 2013-2015

Stikstof (kg)25% mestfraude40% mestfraude
Asten1.429.1362.286.618
Bernheze2.025.4963.240.794
Boekel1.022.9411.636.706
Boxmeer945.0921.512.147
Cuijk525.700841.121
Deurne2.214.6833.543.492
Gemert-Bakel2.492.0703.987.313
Grave355.280568.448
Helmond119.254190.807
Horst aan de Maas1.558.7952.494.072
Laarbeek797.5731.276.117
Landerd924.2631.478.820
Leudal1.468.8812.350.210
Mill en Sint Hubert607.371971.793
Nederweert1.566.9532.507.124
Peel en Maas1.402.1092.243.374
Sint Anthonis2.729.5884.367.340
Someren1.615.9412.585.505
Uden1.036.1801.657.888
Veghel2.072.9203.316.672
Venray3.310.5085.296.813
Weert513.116820.986
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met stikstof aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.

Potentieel aandeel fraude met fosfaat Peelregio 2013-2015

Fosfaat (kg)25% mestfraude40% mestfraude
Asten708.4701.133.551
Bernheze1.088.0591.740.894
Boekel538.781862.050
Boxmeer460.387736.619
Cuijk250.060400.096
Deurne1.180.2131.888.341
Gemert-Bakel1.308.4632.093.541
Grave166.457266.331
Helmond56.29790.075
Horst aan de Maas842.9531.348.725
Laarbeek389.524623.239
Landerd449.555719.288
Leudal741.1381.185.820
Mill en Sint Hubert301.288482.061
Nederweert825.2611.320.418
Peel en Maas757.8931.212.629
Sint Anthonis1.418.0902.268.944
Someren857.7561.372.410
Uden567.292907.667
Veghel1.090.0731.744.117
Venray1.862.0932.979.349
Weert265.146424.234
Volgens het politierapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017' verdwijnt in ZO-Nederland 25% tot 40% van de mest op illegale wijze. Deze tabel geeft een impressie van de omvang van de fraude met fosfaat aan de hand van deze percentages per gemeente. In de praktijk kan de omvang kleiner of groter zijn.


Verantwoording

In bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een fraudepercentage van 25% (ondergrens) en 40% (bovengrens) zoals genoemd door onder meer Cumela en het politierapport ‘Nationaal dreigingsbeeld 2017’). De berekeningen gaan uit van de hoeveelheden dunne mest afkomstig van rundvee, mestkalveren, zeugen en mestvarkens zoals opgegeven door het CBS voor de jaren 2013-2015. In de praktijk is de omvang waarschijnlijk nog hoger indien de jaren voor 2013 en de jaren na 2015 worden meegeteld. Per mestsoort is een gemiddelde samenstelling gehanteerd aan de hand van informatie van Eurolab, WUR en Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.

Gemiddelde gehalten mineralen in mest

Dunne mest*StikstofFosfaat
rundvee4,41,6
kalveren3,01,5
varkens (gemiddeld)5,83,6
-mestvarkens7,24,2
-zeugen4,23,0
De mineralengehalten van mest kunnen in de praktijk fluctueren. Bij de berekeningen is uitgegaan van bovenstaande gemiddelde gehalten aan stikstof en fosfaat per mestsoort. De berekening van de omvang van de mestfraude met varkensmest is ter controle twee keer uitgevoerd. Een keer voor zeugen- en mestvarkensmest afzonderlijk en ter controle nog een keer voor de som van alle varkensmest met behulp van een gemiddelde concentratie aan stikstof en fosfaat. De uitkomst van beide berekeningen was nagenoeg gelijk. Bronnen: WUR, Eurolab en Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.