Ruimte LOG-gebieden

Citaat uit de Structuurvisie: “Zuidoost-Brabant is het brandpunt van de kenniseconomie. De regio Eindhoven-Helmond  ontwikkelt zich steeds meer als een regio die zich met haar woongebieden en werklocaties wil  onderscheiden, zoals bijvoorbeeld met de Hightech Campus Eindhoven. Investeringen in bereikbaarheid en de kwaliteit van het omliggende landelijk gebied, zoals in de Kempen, worden samen  met ontwikkelingen in de intensieve landbouw steeds bepalender voor het moderne landschap van  de zuidoostvleugel. De opgave is om de stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen beter te verankeren in, en goed te verbinden met, het omliggende gebied.”

Stichting Mens, Dier & Peel deelt bovenstaand beeld, maar we zijn het niet eens met de door de provincie voorgestelde uitwerking in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De regio Eindhoven-Helmond dient qua inwoneraantal (CBS 2009) beschouwd te worden als de 4e stad van Nederland. Zeker als nabij gelegen plaatsen als Geldrop, Nuenen, Best en Son en Breugel, Aarle-Rixtel worden meegerekend.

Zoals eerder opgemerkt hebben deze mensen steeds meer behoefte aan ruimte in het omliggende buitengebied om te verblijven en te recreëren. Naar onze mening past daarin geen grootschalige intensieve veehouderij. Bovendien is de toegevoegde waarde van deze sector negatief indien alle kosten in rekening worden gebracht en de netto bijdrage aan de werkgelegenheid gering om deze belasting op de regio als geheel te rechtvaardigen.

  • Reactie GS: In het gemengd landelijk gebied biedt de provincie ruimte voor de stedeling om te verblijven. Daarnaast vindt de provincie het ook belangrijk dat er ruimte blijft voor een versterking van de agrarische productiestructuur. Daarom wil de provincie dat in bijvoorbeeld de landbouwontwikkelingsgebieden ruimte blijft voor agrarische ontwikkelingen.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.