Structuurvisie Brabant

In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Brabant worden acht zogeheten ‘gebiedsontwikkelingen’ aangegeven, waarbij de provincie zelf ‘de rol van ontwikkelaar’ gaat vervullen. De Peel zou volgens die gedachtegang de bestemming ‘Agrobusiness’ moeten krijgen. Stichting Mens, Dier & Peel vindt het eenzijdig aanwijzen van een dergelijke functie, zonder ruggespraak met gemeenten en bevolking, vanuit democratisch oogpunt ongewenst.

In paragraaf 6.2.1 wordt weliswaar aangegeven dat de provincie deze ontwikkelingsperspectieven in overleg met de gebieds- en reconstructiecommissies verder uit wil laten werken in de gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied, maar onhelder is wie in dit opzicht het primaat heeft en wat de status is van reeds vastgelegde afspraken in gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen.

  • Reactie GS: Het doel van een gebiedsontwikkeling is tot effectieve en efficiënte aansturing en realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te komen. De ruimtelijke samenhang wordt versterkt door sectorale doelstellingen te integreren, projecten met elkaar te verbinden en naar nieuwe combinaties en integrale oplossingen te zoeken. Bestaande planvormen en afspraken zijn de basis worden in principe gerespecteerd. Het aanwijzen van een gebiedsontwikkeling is er echter vaak in gelegen dat er sprake is van botsende belangen. Dat kan aanleiding zijn om in overleg met betrokken partijen nieuwe afspraken te maken.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Blader voor details  door menu: ‘Visie op De Peel


Dit kaartje toont de locaties waar de provincie Brabant zogeheten ‘Landbouwontwikkelingsgebieden’ (LOG’s) wil toestaan.

  • Donkergroen = definitieve uitbreidingslocatie veehouderij
  • Lichtgroen = is zeer waarschijnlijk vestigingslocatie
  • Oranje = gaat waarschijnlijk niet door
  • Rood = geschrapt

Eén reactie op Structuurvisie Brabant

  1. jan willems schreef:

    Weet u dat in de paarse gebieden, de waarde der woningen buiten de gewone daling om, het hardste daalt. Eis vermindering w.o.z!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.