Peel: centrum veehouderij

Het klopt dat De Peelstreek het centrum is van de intensieve veehouderij in Nederland. De vraag is of dit zo moet blijven. Wij vinden dat het de hoogste tijd is voor een grondige heroverweging. De stelling dat de intensieve veehouderij van groot belang is voor de economie van Brabant en kansen zou bieden voor duurzame energie onderschrijven wij niet. Zoals eerder opgemerkt wordt op dit punt een onvolledig beeld geschetst.

Wij vinden dat De Peel nu reeds onevenredig zwaar wordt belast en dat álle kosten en baten op de balans gezet dienen te worden, voordat dergelijke stellingen betrokken kunnen worden. Dat gebeurt niet in onderhavige Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.
Alles in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wijst erop dat De Peel vooral zal worden aangewezen als primaire zoekruimte voor de groei van de intensieve veehouderij.

Dat vinden wij geen goede, integrale oplossing die recht doet aan de (toekomstige) belangen van de inwoners in deze regio. Bovendien wordt De Peel volgens de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening ook nog eens aangewezen als ruimte voor agribusiness ’ter aanvulling op de ruimte voor de intensieve veehouderij’. Op die manier wordt De Peel letterlijk gedegradeerd tot het afvoerputje van Brabant.

Robuust landschappelijk kader voor agribusinesscomplex
Directieven als ‘de opgave voor De Peel is de ontwikkeling van een robuust landschappelijk kader voor een agribusinesscomplex’ komen bijna Stalinistisch over. Evenals de zin: ‘de provincie wil een vernieuwd agrarisch productiegebied creëren dat modern en efficiënt is ingericht én er hoogwaardig uitziet’. Het klinkt fantastisch, maar de uitwerking zal dat allerminst zijn. Ook het perspectief voor productie van duurzame energie (zie opmerking onder Natuur & Milieu) klinken mooier dan dat ze in werkelijkheid zijn.

 • Reactie GS: De Peel en grote delen van de Peelrand zijn onderdeel van de provinciale gebiedsontwikkeling. Bij deze gebiedsontwikkeling bezien wij hoe de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met natuurontwikkeling en verduurzaming kan plaatsvinden. De Structuurvisie is op dit punt verduidelijkt en aangepast.
 • Planwijziging: In Bijlage 2 van de Structuurvisie, Gebiedsontwikkeling, wordt de gebiedsontwikkeling De Peel vervangen door gebiedsontwikkeling Peelhorst, met een nieuwe beschrijving.

ONDERSTAANDE PASSAGE IS AANGEPAST IN DE STRUCTUURVISIE NAAR AANLEIDING VAN ONZE ZIENSWIJZE:

Peelhorst
De Peelhorst bevat drie grote natuurgebieden, namelijk de Maashorst, De Peel en de Stippelberg. Daarnaast bevat de Peelhorst een agrarisch productielandschap. Het gebied de Maashorst ligt aan de noordzijde van de Peelhorst. De provincie heeft dit gebied benoemd als Provinciaal Landschap. In dat kader werkt de provincie samen met haar partners onder andere aan recreatieve entrees (poorten) en aan twee natuurbruggen tussen Maashorst en Herpenduin.

Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor de natuur en de recreatie en krijgt deze regio een sociaal-economische impuls. Het agrarisch productielandschap in de Peelhorst is het centrum van de intensieve veehouderij in Nederland. De concentratie van de intensieve veehouderij is van groot belang voor de economie van Brabant. Het biedt bovendien kansen voor koppeling met duurzame energie. Het veroorzaakt echter ook extra milieudruk en verkeersbewegingen in het gebied.

De provincie wil in de Peelhorst de grote natuurgebieden met elkaar verbinden en de agrarische productiestructuur versterken. De provincie wijst in deze structuurvisie het gebied aan als aandachtsgebied agrarische ontwikkeling.

NASCHRIFT MENS, DIER & PEEL: Door de gebiedsindeling te herzien (toevoegen natuurgebieden) lijkt het alsof er meer balans is ontstaan tussen intensieve veehouderij en natuur, maar dat is in feite een kunstgreep. Feit blijft dat er miljoenen dieren in De Peel verblijven en mestfabrieken in het landschap verschijnen in de nabijheid van woonkernen.

Eén reactie op Peel: centrum veehouderij

 1. Piet Janssen schreef:

  Als oud inwoner van de Peel heb ik de ontginning van de Peel in de vorige eeuw voor een gedeelte van nabij meegemaakt. Van natuurgebied naar landbouwgebied was een grote verandering en vooruitgang voor de toen aanwezige boerenbedrijven.
  De huidige transformatie en ontwikkeling naar intensieve veeteelt is opnieuw een grote verandering en vooruitgang voor de belanghebbende boerenbedrijven.
  Door de grote concentratie ontstaan er negatieve omgevingsfactoren en gevolgen door deze ontwikkeling: verstening van het landschap, protesterende bewoners door allerlei ongemakken[ stank,geluid,gezondheidsrisico’s etc.], de opkomst van mestverwerkingsfabrieken waardoor de overlast in dat gebied nog meer toeneemt.
  De provinciale en gemeentelijke beleidsmakers hebben hiervoor gekozen en de protesterende burger wordt in feite niet serieus genomen, want het proces van schaalvergroting gaat gewoon door, enkele cosmetische correcties uitgezonderd.
  De oorspronkele Peel , als Parel genoemd, wordt door deze ontwikkeling omgetoverd tot vuilnisputje van Nederland. De Peelhorst wordt Peelworst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.