Gebiedspaspoort Peel

Volgens het gebiedspaspoort is heeft het grootste deel van de Peelrand en Peelkern de bestemming primair en grootschalig agrarisch gebied, met intensieve veehouderij en glastuinbouw als ruimtelijk dominante functie. Dat er thans veel intensieve veehouderijen in dit gebied zijn gevestigd, wil niet zeggen dat dit ook in de toekomst als wenselijke invulling moet worden gezien. Deze regio heeft decennia last gehad van milieuproblemen als gevolg van de intensieve veehouderij en die problemen zijn zeker nog niet opgelost.

Er is nadrukkelijk behoefte aan inkrimping van de intensieve veehouderij om de leefbaarheid te verbeteren en kwaliteit van de omgeving te verbeteren. De toenemende verstening, verdwijnen van open ruimte door aaneenrijging van dorpen langs agrarische lintbebouwingen en de teloorgang van het kleinschalig landschap, worden door veel inwoners als een aderlating ervaren.

We juichen daarom het voornemen toe om het kleinschalig en afwisselend karakter van het landschap in de Peelrand te versterken, maar betwijfelen ten zeerste dat landgoedontwikkeling (een eufemisme) de oplossing is. We vrezen dat daardoor de druk op het buitengebied nog verder zal toenemen. Gelet op de bevolkingsdichtheid en de functie als uitloopgebied van het stedelijke randgebied (Helmond en Eindhoven) vinden wij extra ruimte geven aan ontwikkeling van intensieve veehouderij geen juiste keuze. Temeer omdat we vraagtekens plaatsen bij het toestaan van deze ontwikkelingen in combinatie met het bevorderen van het kleinschalige karakter van het landschap. Het lijkt wel of écht alles kan, maar dat is niet zo. Het is niet én / én, maar óf / óf.

  • Reactie GS: In de ontwerp structuurvisie bestrijkte deze provinciale gebiedsontwikkeling De Peel en grote delen van de Peelrand. Een van onze doelen met de gebiedsontwikkeling van De Peel is het verbinden van de natuurgebieden ten zuiden en ten noorden van dit gebied. Om dit duidelijker tot uitdrukking te brengen is de omvang van het gebied in de structuurvisie aangepast en is de naam gewijzigd. De gebiedsontwikkeling heeft nu niet alleen betrekking op de Peel en delen van de peelrand maar ook op de Maashorst, één van de drie provinciale landschappen. De nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling is nu ‘Peelhorst’.
  • In de Peelhorst willen wij de grote natuurgebieden met elkaar verbinden en de agrarische productiestructuur versterken. In de Structuurvisie wijst de provincie het gebied aan als aandachtsgebied agrarische ontwikkeling. Uw zienswijze heeft mede betrekking op de opgave voor deze gebiedsontwikkeling. De alinea’s met betrekking tot de integrale opgave van de provinciale gebiedsontwikkelingen in de Ontwerp Structuurvisie zijn in de Structuurvisie komen te vervallen. In plaats hiervan is in bijlage 2 Gebiedsontwikkeling een tabel met criteria opgenomen. Deze criteria zijn tevens opgenomen in deel A, paragraaf 4.3.2. Ze zijn gebaseerd op de provinciale belangen op het abstractieniveau van de Structuurvisie. De tabel is bedoeld om de keuze van de provinciale gebiedsontwikkelingen te onderbouwen.
  • Alle provinciale gebiedsontwikkelingen zijn hierin op deze criteria gescoord. Hiermee passen de teksten beter bij het karakter van de structuurvisie. In de afzonderlijke processen van de gebiedsontwikkelingen stelt de provincie plannen van aanpak op. Daarbij treedt zij ook in gesprek met de betrokken externe partijen. In de plannen van aanpak worden de opgaven verder uitgewerkt. Tevens roepen wij een commissie van deskundigen in het leven die zich buigt over de toekomst van de landbouw in Brabant. Onze verkenning voor deze gebiedsontwikkeling en het werk van genoemde commissie voor de toekomst van de agrofoodsector in Brabant vinden uitdrukkelijk in samenhang plaats.
  • Planwijziging: In bijlage 2 Gebiedsontwikkeling wordt de tekst over de gebiedsontwikkeling De Peel vervangen door een tekst over de gebiedsontwikkeling Peelhorst. In plaats van de alinea’s met betrekking tot de opgaven een tabel opgenomen waarin de gebiedsontwikkelingen zijn gescoord op de criteria zoals in Deel A paragraaf 4.3.2 zijn benoemd. Deze tabel onderbouwt de keuze van de gebiedsontwikkelingen. Op de kaart ‘Gebiedsgericht samenwerken’ wordt de grens van de gebiedsontwikkeling zodanig aangepast dat de Maashorst erbinnen valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.