Provinciaal landschap

Verder wordt gesteld dat Peelkern een rationele verkavelings/ontwaterings- en wegenstructuur kent. Dat klopt, maar dit is het resultaat van menselijk ingrijpen als gevolg van grootschalige ontginning die circa anderhalve eeuw geleden is begonnen. Ook de structuur van de bossen is in beginsel een afgeleide van deze rationele inslag.

De afgelopen decennia zijn SBB, Brabants Landschap en Natuurmonumenten begonnen met het doorbreken van deze rationaliteit. De restanten die de grootschalige ontginning zijn ontsprongen, de Bult, de Groote Peel en Deurnse Peel worden terecht aangeduid als belangrijke natuurgebieden en dienen naar onze mening eveneens de status provinciaal landschap te krijgen.

  • Reactie GS: De Groote Peel is reeds Nationaal Park, de andere gebieden zijn beschermd omdat ze onderdeel zijn van het kerngebied van de groenblauwe structuur (EHS). De status provinciaal landschap heeft voor de bescherming van de natuurwaarden geen toegevoegde waarde. De provincie benoemt naast de huidige drie provinciale landschappen geen andere gebieden. Voornoemde natuurgebieden vallen wel binnen de provincale gebiedsopgave voor de Peelhorst. Daardoor ontstaan er kansen om de ontwikkeling van deze gebieden meer in relatie te brengen met ontwikkelingen in de omgeving van deze natuurgebieden.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.