Debat burgerinitiatief

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie is gepubliceerd op 2 februari 2010. Dit betekent dat de uitkomsten van het debat van 19 maart 2010 naar aanleiding van het Burgerinitiatief Megastallen-Nee niet in de Structuurvisie zijn verwerkt. In oktober 2009, dus ruim voor het opstellen van deze structuurvisie, was echter reeds duidelijk dat dit debat op 19 maart 2010 zou gaan plaatsvinden.

Het bevreemdt ons dat de uitkomsten van dit debat niet zijn afgewacht en vervolgens opgenomen in het uiteindelijk ontwerp. We stellen vast dat de thans voorliggende Structuurvisie Ruimtelijke Ordening op tal van punten niet in overeenstemming is met de besluiten van 19 maart en om die reden herzien moet worden.

  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.
  • Zie ook: www.megastallen-nee.nl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.