Begrip ‘duurzaamheid’

In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (oSVRO) worden volstrekt willekeurig allerlei termen, woorden, uitdrukkingen en definities gebruikt die geen recht doen aan de oorspronkelijke betekenis. Wij zijn van mening dat in diverse tekstpassages zelfs sprake is van misbruik van deze woorden. In de oSVRO wordt bijvoorbeeld voortdurend gesproken van ‘landbouw’, terwijl duidelijk ‘intensieve veeteelt’ wordt bedoeld.

  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Ook het woord ‘duurzaam’ wordt op diverse plaatsen in de tekst ten onrechte gebruikt. De uitdrukking ‘duurzame bedrijven’ slaat vooral op de bedrijfsmatige kant en heeft niets van doen met de oorspronkelijke betekenis. Duurzaam en duurzaamheid in de oorspronkelijke betekenis is: spaarzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals biologische grondstoffen, mineralen en energie.

Vergisting van mest wordt bijvoorbeeld in de oSVRO ook ten onrechte als een duurzame oplossing voorgesteld. De totale energiebalans van vlees is negatief. Anders geformuleerd: door een deel van de milieubelasting buiten beschouwing te laten, wordt een veel te rooskleurig beeld geschetst van de werkelijke economische bijdrage van de intensieve veehouderij.

  • Reactie GS: Terecht constateert u dat in de begrippenlijst het aspect ‘duurzaamheid’ ontbreekt. Wij geven zelf de voorkeur aan het begrip ‘Duurzame ontwikkeling’ Hiervan voegen we een definitie toe. In deze definitie betrekken wij de drie kapitalen Economie, Ecologie en het Sociaal Culturele domein. We kiezen dus bewust voor een brede insteek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.