Milieu Effect Rapportage

Uit de MER blijkt dat de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening ‘een licht positief effect’ heeft. Dit zou vooral toe te schrijven zijn aan de concentratie van de mogelijkheden van grootschalige agrarische, stedelijke en recreatieve voorzieningen. ‘Daarmee worden de kwetsbare gebieden ontzien’, aldus de oSVRO. Of kwetsbare gebieden werkelijk worden ontzien, is nog maar de vraag. Daar komen we elders op terug.

We stellen vast dat ook in de MER een vertekend beeld wordt geschetst van de werkelijke impact van de intensieve veehouderij op mens, dier en milieu. Indien alle kosten meegenomen zouden worden, ziet de eindbalans van de MER er totaal anders uit. Nog afgezien van het feit dat de huidige uitkomst van de MER (‘een licht positief effect’) een toch wel heel schrale uitkomst is gelet op de toekomstige uitdagingen om het milieu te verbeteren.

  • Reactie GS: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.