Gemert-Bakel

Cijfers over omvang veestapelDe intensieve veehouderij onttrekt zich grotendeels aan het oog van de buitenwereld. Mensen hebben daardoor vaak geen idee hoeveel dieren er binnen hun gemeente worden gehouden. Het enige tastbare bewijs is de verschijning van steeds grotere stallen in het landschap en toenemende verkeer- en stankoverlast. Op deze pagina een overzicht van de omvang van de veestapel in de gemeente Gemert-Bakel en de trends per diersoort tussen 2000 en 2015.

Veestapel (totaal)

Veestapel (totaal) gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de totale veestapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. Onderstaande grafieken laten een uitsplitsing per diersoort zien.


Varkens

Varkensstapel gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. In 2015 werden binnen Gemert-Bakel bijna 370.000 varkens gehouden.

Varkenstapel trend gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de procentuele ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Gemert-Bakel. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de varkensstapel in de Peelregio, Brabant en Nederland toegevoegd. Het jaar 2003 is als referentie (nulmeting) gehanteerd, omdat dat jaar de zogeheten Reconstructiewet is ingevoerd.


Pluimvee

Pluimveestapel gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015.

Trend pluimveestapel gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Gemert-Bakel. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de pluimveestapel in Brabant en Nederland toegevoegd. Als referentie (nulmeting) is 2003 gehanteerd, omdat er in 2003 een uitbraak was van de vogelpest in Nederland. De pluimveestapel vertoont in Gemert-Bakel enkele opvallende dalingen. Oorzaak onbekend.


Runderen

Rundveestapel (totaal) in gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van de totale rundveestapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. In onderstaande grafieken wordt een nadere uitsplitsing van de melkveestapel gegeven.

Melkveestapel gemeente Gemert-BakelDeze grafiek toont de melkveestapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. Vanaf 2013 wordt een stijgende lijn ingezet. Zie volgende grafiek.

Trend melkveestapel gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de trend in de ontwikkeling van de melkveestapel in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. Als referentie is het jaar 2012 gekozen, omdat melkveehouders vanaf dat jaar hun fokprogramma gingen aanpassen ter voorbereiding op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 2015. Een jonge koe is namelijk minimaal 2 jaar oud voordat zij melk kan gaan geven. Vanaf 2013 is een stijgende lijn te zien.


Geiten en schapen

Geitenkudde gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de geitenkudde in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. Anders dan in veel andere gemeenten, vertoont de ontwikkeling van de geitenkudde in Gemert-Bakel een duidelijk opgaande lijn.

Schapenkudde gemeente Gemert-BakelDeze grafiek toont de ontwikkeling van de schapenkudde tussen 2000 en 2015 in de gemeente Gemert-Bakel. In tegenstelling tot de geitenkudde zien we hier juist een dalende lijn.


Nertsen en konijnen

Nertsen in gemeente Gemert-BakelBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nertsen tussen 2000 en 2015 in de gemeente Gemert-Bakel. Doorgaans krijgt een nertsenteef in het voorjaar 4 à 5 jonge pups. In de grafiek is uitgegaan van 4 pups per teef. Gemert-Bakel staat met afstand op nr. 1 als het gaat om het aantal nertsen binnen de gemeentegrenzen.

Konijnen in gemeente Gemert-BakelDeze grafiek toont het aantal konijnen op bedrijven in de gemeente Gemert-Bakel tussen 2000 en 2015. Naast alle andere diersoorten worden er in Gemert-Bakel ook relatief veel konijnen gehouden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.