Deurne

Cijfers over omvang veestapelDe intensieve veehouderij onttrekt zich grotendeels aan het oog van de buitenwereld. Mensen hebben daardoor vaak geen idee hoeveel dieren er binnen hun gemeente worden gehouden. Het enige tastbare bewijs is de verschijning van steeds grotere stallen in het landschap en toenemende verkeer- en stankoverlast. Op deze pagina een overzicht van de omvang van de veestapel in de gemeente Deurne en de trends per diersoort tussen 2000 en 2015.

Veestapel (totaal)

Veestapel (totaal) gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de totale veestapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015. Onderstaande grafieken laten een uitsplitsing per diersoort zien.


Varkens

Varkensstapel gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015.

Varkenstapel trend gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de procentuele ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Deurne. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de varkensstapel in de Peelregio, Brabant en Nederland toegevoegd. Het jaar 2003 is als referentie (nulmeting) gehanteerd, omdat dat jaar de zogeheten Reconstructiewet is ingevoerd.


Pluimvee

Pluimveestapel gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015.

Trend pluimveestapel gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Deurne. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de pluimveestapel in Brabant en Nederland toegevoegd. De pluimveestapel in Deurne zit duidelijk boven de provinciale en landelijke trend. Het jaar 2003 is als referentie (nulmeting) gehanteerd, omdat dat jaar de zogeheten Reconstructiewet is ingevoerd.


Runderen

Rundveestapel (totaal) in gemeente DeurneBovenstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van de totale rundveestapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015. In onderstaande grafieken wordt een nadere uitsplitsing van de melkveestapel gegeven.

Melkveestapel gemeente DeurneDeze grafiek toont de melkveestapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015.

Trend melkveestapel gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de trend in de ontwikkeling van de melkveestapel in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015. Als referentie is het jaar 2012 gekozen, omdat melkveehouders vanaf dat jaar hun fokprogramma gingen aanpassen ter voorbereiding op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 2015. Een jonge koe is namelijk minimaal 2 jaar oud voordat zij melk kan gaan geven. Tot 2012 is een dalende lijn te zien, die daarna overgaat in een stijgende lijn.


Geiten en schapen

Geitenkudde gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de geitenkudde in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015.

Schapenkudde gemeente DeurneDeze grafiek toont de ontwikkeling van de schapenkudde tussen 2000 en 2015 in de gemeente Deurne.


Nertsen en konijnen

Nertsen in gemeente DeurneBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nertsen tussen 2000 en 2015 in de gemeente Deurne. Doorgaans krijgt een nertsenteef in het voorjaar 4 à 5 jonge pups. In de grafiek is uitgegaan van 4 pups per teef. Deurne is na Gemert-Bakel en Sint Anthonis een Peelgemeente met een groot aantal nertsen binnen de gemeentegrenzen.

Konijnen in gemeente DeurneDeze grafiek toont het aantal konijnen op bedrijven in de gemeente Deurne tussen 2000 en 2015.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.