People, planet & profit

Volgens de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is in het vooroverleg naast onder meer gemeenten en Provinciale Omgevingscommissie gesproken met TELOS (dit is een model waarbij rekening wordt gehouden met people (mensen), planet (milieu) en profit (economie) red.). ‘De reacties en adviezen hebben op onderdelen tot aanpassing van de structuurvisie geleid’, aldus de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

We stellen echter vast dat de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening vooral leunt op de pijler Profit (korte termijn denken) en dat er onvoldoende rekening is gehouden met de twee andere aspecten: People en Planet (lange termijn denken). We stellen daarom voor om ten aanzien van de laatste twee pijlers het ambitieniveau te verhogen door meer inhoud en daadkracht toe te voegen aan voorliggende structuurvisie.

  • Reactie GS: Wij kiezen in de structuurvisie voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie af komen. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het in samenhang tot ontwikkeling brengen van de kapitalen mens, markt en milieu.
  • De provinciale belangen en ruimtelijke keuzes moeten bijdragen aan het vestigings- en leefklimaat van Noord-Brabant. De provincie streeft naar een complete kennis- en innovatieregio. Daarvoor zijn de woon- en leefomgeving, natuur en landschapsontwikkeling, het openbaar vervoer en mobiliteit en regionaal economisch beleid van cruciaal belang. Op deze terreinen kan de provincie zich duidelijk van andere (Europese) regio’s onderscheiden. Door een welbewuste profilering van typisch regionale kernkwaliteiten en omstandigheden.
  • Planwijziging: In Deel A paragraaf 3.1 is het thema duurzaamheid toegevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.