Mill en St Hubert

Cijfers over omvang veestapelDe intensieve veehouderij onttrekt zich grotendeels aan het oog van de buitenwereld. Mensen hebben daardoor vaak geen idee hoeveel dieren er binnen hun gemeente worden gehouden. Het enige tastbare bewijs is de verschijning van steeds grotere stallen in het landschap en toenemende verkeer- en stankoverlast. Op deze pagina een overzicht van de omvang van de veestapel in de gemeente Mill en St Hubert en de trends per diersoort tussen 2000 en 2015.

Veestapel (totaal)

Veestapel (totaal) gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de totale veestapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015. Onderstaande grafieken laten een uitsplitsing per diersoort zien.


Varkens

Varkensstapel gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015.

Varkenstapel trend gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de procentuele ontwikkeling van de varkensstapel in de gemeente Mill en St Hubert. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de varkensstapel in de Peelregio, Brabant en Nederland toegevoegd. Het jaar 2003 is als referentie (nulmeting) gehanteerd, omdat dat jaar de zogeheten Reconstructiewet is ingevoerd.


Pluimvee

Pluimveestapel gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015.

Trend pluimveestapel gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de pluimveestapel in de gemeente Mill en St Hubert. Ter vergelijking is de ontwikkeling van de pluimveestapel in Brabant en Nederland toegevoegd. Als referentie (nulmeting) is 2003 gehanteerd, omdat er in 2003 een uitbraak was van de vogelpest in Nederland.


Runderen

Rundveestapel (totaal) in gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van de totale rundveestapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015. In onderstaande grafieken wordt een nadere uitsplitsing van de melkveestapel gegeven.

Melkveestapel gemeente Mill en St HubertDeze grafiek toont de melkveestapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015.

Trend melkveestapel gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de trend in de ontwikkeling van de melkveestapel in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015. Als referentie is het jaar 2012 gekozen, omdat melkveehouders vanaf dat jaar hun fokprogramma gingen aanpassen ter voorbereiding op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 2015. Een jonge koe is namelijk minimaal 2 jaar oud voordat zij melk kan gaan geven.


Geiten en schapen

Geitenkudde gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de geitenkudde in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015.

Schapenkudde gemeente Mill en St HubertDeze grafiek toont de ontwikkeling van de schapenkudde tussen 2000 en 2015 in de gemeente Mill en St Hubert.


Nertsen en konijnen

Nertsen in gemeente Mill en St HubertBovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal nertsen tussen 2000 en 2015 in de gemeente Mill en St Hubert. Doorgaans krijgt een nertsenteef in het voorjaar 4 à 5 jonge pups. In de grafiek is uitgegaan van 4 pups per teef.

Konijnen in gemeente Mill en St HubertDeze grafiek toont het aantal konijnen op bedrijven in de gemeente Mill en St Hubert tussen 2000 en 2015.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.