Waterafdruk vlees

Voor het verkrijgen van een kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig, varkensvlees zit op 6.000 liter en kip op 4.300. Peulvruchten (4.000 liter) en soja (2.100 liter) kennen ook een flinke waterbehoefte maar de hoeveelheden liggen flink lager. Omgerekend heeft vlees per gram eiwit anderhalf tot zes keer meer water nodig dan peulvruchten. Per calorie gerekend scoort rundvlees twintig keer hoger dan graan of aardappelen.

Beslag op water
Bovenstaande berekening is afkomstig van Arjen Hoekstra, voorzitter van de wetenschappelijke programmaraad van het Twente Water Centre. Met de methodiek van het Twentse watercentrum werd het waterverbruik vergeleken van de intensieve veehouderij met gemengde bedrijfsvoering en extensieve veeteelt. Bij de analyses werd het type waterverbruik opgesplitst. De koeien van de intensieve veehouders vreten weliswaar minder om tot een zelfde hoeveelheid vlees te komen, maar hun beslag op het water is groter, ook tot Hoekstra’s eigen verbazing. ‘Voor het verbouwen van de granen is meer water en kunstmest nodig dan voor grazende koeien.’

De veevoeders in de intensieve sector verbouwt men vaak in gebieden waar het water schaars is, met als gevolg ecologische onbalans, bijvoorbeeld in de vorm van uitdrogende rivieren en dalende grondwaterstanden. ‘Daar merk je hier natuurlijk niks van. Voor de consument is het bijna ondoenlijk dat mee te wegen in het dagelijkse consumptie- en boodschappenpatroon.’

Westerling gebruikt 3.600 liter water per dag
Bezorgd is Hoekstra over de milieueffecten van de toenemende welvaart in ontwikkelende landen. Daar went men snel aan het consumptiepatroon van de moderne westerling. Die heeft per dag zo’n 3.600 liter water nodig voor zijn dierlijke en plantaardige calorieën. Een rijke vegetariër zit op ongeveer 2.300 liter per dag. In ontwikkelingslanden, waar de calorie-inname flink lager ligt, is het waterbeslag gemiddeld 2.050 liter per dag.

Wie daar een vegetarisch dieet volgt, verbruikt slechts 1.750 liter per dag voor de dagelijkse kost. ‘Als men in ontwikkelingslanden ook nog eens overschakelt op intensieve veehouderij, telt dat dubbel aan’, zegt Hoekstra. ‘Een westers consumptie- en productiepatroon is op wereldschaal onmogelijk. En die les is even relevant voor ons als voor de ontwikkelende landen.’

  • Bron: Twentse waterafdruk wordt wereldstandaard