Kapitaalintensief

In de vleesindustrie in Nederland gaan grote sommen geld om. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het vee en vlees dat in Nederland wordt gefokt en geproduceerd vooral bestemd is voor consumptie in het buitenland. Verder blijkt uit verkoopcijfers van het CBS dat er grote sommen geld zijn gemoeid met de im- en export van levend vee. Dat roept de vraag op of zo’n klein en dichtbevolkt land als Nederland de rol van ‘worstfabriek van Europa’ moet blijven vervullen? Onderwerpen als volksgezondheid, leefbaarheid en belasting van het milieu zijn immers zeker zo belangrijk als economisch gewin op korte termijn. Temeer omdat de bijdrage van de vleessector aan de werkgelegenheid relatief gering is.

1. Handel in vlees en slachtafval


Bovenstaande grafiek toont de exportwaarde van vlees en slachtafval voor menselijke consumptie vanuit Nederland. In 2009 bedroeg deze circa 5,8 miljard euro.  De grafiek toont dat Nederland veel rund-, varkens- en pluimveevlees exporteert.


Nederland is behalve exporteur ook een grote importeur van vlees.


Deze grafiek toont het verschil tussen import en export van vlees en slachtafval voor menselijke consumptie.

2. Handel in levend vee


Behalve vlees gaan er grote aantallen levend vee de grens over vanuit Nederland. Deze grafiek toont de exportwaarde.


Naast export van levend vee, wordt er ook weer levend vee ingevoerd vanuit het buitenland.


Deze grafiek toont de balans tussen im- en export van levend vee. Het plaatje laat zien dat Nederland een netto exporteur is van grote aantallen levende varkens.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek