Dierziekten via bloed

Hoogleraar bloedoverdraagbare infecties
Prof. dr. Hans Zaaijer houdt zich sinds 1992 bezig met bloedoverdraagbare infecties. Naast de infecties die door bloedtransfusie, bloedproducten en transplantatie overgedragen kunnen worden, gaat het hierbij om de infecties die optreden van moeder naar kind tijdens de geboorte, infecties die medewerkers in de gezondheidszorg oplopen via prikaccidenten, en infecties die geopereerden op kunnen lopen van een geïnfecteerde chirurg.

Nauwgezette preventie van bloedoverdraagbare infecties is uiteraard van groot belang. Zaaijer stond mede aan de wieg van nationale richtlijnen voor de preventie van iatrogene hepatitis B, voor de afhandeling van prikaccidenten, voor de screening van bloeddonors, en voor de screening van orgaan- en weefseldonors. Zaaijer houdt zich tevens bezig met de toenemende relevantie voor de bloedveiligheid van importinfecties zoals dengue, West Nile fever en Chikungunya, en van zoönotische infecties zoals vCJD, Q-koorts en hepatitis E. In de nabije toekomst breidt hij zijn werkzaamheden uit met onderzoek naar occulte infectie met hepatitis B-virus en naar de besluitvorming bij opdoemende infecties en bloedveiligheid.

Zaaijer is sinds 2008 als hoofd ‘Bloedoverdraagbare Infecties’ werkzaam bij Sanquin Research. Sinds 2003 is hij als arts-microbioloog werkzaam bij de afdeling Klinische Virologie van het AMC. Voor die tijd werkte Zaaijer als arts-microbioloog en hoofd van het sublaboratorium Virologie van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie bij het VUmc. Zaaijer is voorzitter van de Rijkscommissie Preventie iatrogene hepatitis en HIV, en lid van de commissie Toekomst Rijksvaccinatieprogramma van de Gezondheidsraad. Bron: Universiteit van Amsterdam