Verstedelijking & verstening

Een ander punt van zorg is dat door toenemende verstedelijking Brabant veel van zijn aantrekkelijke kwaliteiten heeft verloren, zeker op het gebied van groen en natuur en landschap. Om een nieuw evenwicht te realiseren tussen rode en groene ontwikkelingen is eerst een forse investering in groene ontwikkelingen nodig.

De sanering van de intensieve veehouderij heeft niet direct geleid tot afname van de veestapel en verstening van het platteland. Op veel plaatsen zijn stallen ingeruild voor clusters nieuwe woningen. Deze tendens wordt nog eens versterkt door introductie van Landgoederen en BIO-regelingen. Mede daardoor is ‘het platteland’ in Brabant zo goed als verdwenen.

  • Reactie GS: De provincie deelt de zorg van inspreker. De structuurvisie gaat daarom uit van het principe van zorgvuldig ruimte gebruik. Dat is uitgewerkt in deel A paragraaf 4.4.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Een andere tendens is het stimuleren van agribusiness. Volgens een definitie moet onder agribusiness worden verstaan: ‘Bedrijven die goederen en diensten leveren aan land- en tuinbouwbedrijven of zorgen voor verwerking, afzet en transport van agrarische producten van de primaire land- en tuinbouwbedrijven’. Deze mix laat zien dat een deel van deze bedrijven (bijvoorbeeld transport, over- en opslag) in principe ook gevestigd kunnen worden op bestaande bedrijventerreinen. Wij pleiten er daarom voor om het buitengebied te vrijwaren van deze activiteiten.

  • Reactie GS: Wij benoemen in de structuurvisie per structuur welke instrumenten wij inzetten voor de realisatie van onze doelen. Dat zijn de zogenaamde uitvoeringsparagrafen. De middelen die aan de uitvoering worden gekoppeld worden via de reguliere begroting van de provincie uitgewerkt. Eventuele extra inzet kan onderdeel uit maken van de discussie over de Investeringsstrategie van de Agenda van Brabant en het nieuwe bestuursakkoord.
  • Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.