Veestapel p. gemeente >

In de Brabantse en Limburgse Peelregio werden in 2015 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal bijna 36,5 miljoen dieren gehouden binnen de intensieve veehouderij. Daarmee is de Peelregio de meest veedichte regio van heel Europa!

Zie ook: varkens | pluimvee | rundvee | geiten | pelsdieren