Varkensstapel

Deze pagina toont de ontwikkelingen ten aanzien van de varkensstapel in de Peelregio in vergelijking met landelijke en provinciale trends.

Varkenstapel Peelregio per gemeente in 2015

Bovenstaande grafiek toont de varkensstapel per gemeente in de Peelregio in 2015. Venray telt veruit het grootste aantal varkens. Sint-Anthonis staat op twee en Gemert-Bakel op drie.

Varkenstapel Peelregio per gemeente in 2015De totale varkenstapel bedroeg in 2015 in de Peelregio 4.877.977. Dat is ruim 1 miljoen varkens méér (1.031.317)  dan in 2002, het jaar voor de start van de Reconstructiewet.  Die wet heeft de gemeenschap honderden miljoenen euro’s gekocht. Netto zijn daar in de Peelregio méér varkens en méér milieudruk voor in de plaats gekomen.

Trend varkensstapel 2000 - 2015

Bovenstaande grafiek toont de trend van de varkensstapel in de Peelregio in vergelijking met de provincie Brabant, Limburg en de landelijke trend. Tussen 2002 en 2012 is de varkensstapel in de Peelregio met 22 procent gestegen (2003 is aangehouden als referentiepunt in verband met invoering van de Reconstructiewet in 2003). Vanaf 2014 is er opnieuw een forse toename te zien. Deze ontwikkeling laat zien dat de varkensdichtheid in de Peelregio nog steeds verder toeneemt.

Aandeel Peelregio in varkensstapel Brabant, Limburg en Nederland

Ook bovenstaande grafiek laat zien dat de Peelregio onderdak biedt aan een stijgend aantal varkens. In 2000 was iets meer dan 32 procent van het totaal aantal varkens in de Peelregio gehuisvest. In 2015 is dit aandeel opgelopen tot bijna 39 procent van het totaal aantal varkens dat in Nederland wordt gehouden en 62 procent van het aantal varkens dat in Brabant en Limburg wordt gehouden. Anders geformuleerd: ruim 1 op 3 varkens in Nederland en bijna 2 op 3 varkens in Brabant en Limburg verblijft in de Peelregio. De Peelregio heeft de allerhoogste varkensdichtheid binnen de EU.

Aandeel varkenstapel Peelregio 2015