Pluimvee

Deze pagina toont de ontwikkeling van het aantal kippen, kalkoenen en overig pluimvee in de Peelregio.Pluimveestapel Peelregio in 2015
Bovenstaande grafiek toont het aantal stuks pluimvee per gemeente in de Peelregio in 2015. De gemeente Venray staat met ruim 4,3 miljoen stuks op de 1e plaats. Nederweert en Leudal volgen op de tweede respectievelijk derde plaats. Maar ook in Someren, Bernheze en andere gemeenten worden grote aantallen pluimvee gehouden (voornamelijk leghennen en vleeskuikens). Niet vreemd dat in deze gemeenten overschrijdingen worden gemeten van de normen voor fijnstof. Bovendien staan deze pluimveebedrijven vaak op korte afstand van omliggende varkenshouderijen).

Pluimvee Peelregio 2000 - 2015Het totaal stuks pluimvee bedroeg in 2015 in de Peelregio ruim 30 miljoen. Sinds de vogelpest in 2003 is een opgaande lijn te zien met enkele uitspringers naar boven en naar beneden.

Pluimvee (trend) Peelregio 2000 - 2015
Deze grafiek toont de trend van de pluimveestapel in de Peelregio in de periode 2000 – 2012. Het jaar 2003 is als nulmeting (= 100%) aangehouden (uitbraak vogelpest) Vanaf 2012 is er weer een sterke toename te zien. Ten opzichte van de provincie Brabant en Limburg is een trend zichtbaar van verdergaande concentratie van de pluimveesector in de Peelregio.

Aandeel pluimvee Peelregio 2000 - 2015
De Peelregio herbergt 28% van de totale pluimveestapel in Nederland. Binnen Brabant en Limburg is het aandeel van de Peelregio in de pluimveestapel toegenomen tot bijna 70 procent in 2015 (zie onderstaande grafiek). Dit duidt op verdergaande concentratie van de pluimveesector in deze regio.

Pluimvee Peelregio tov Nederland en provincie Brabant en Limburg