Rundveestapel

Deze pagina toont de trends ten aanzien van de rundveestapel in De Peel.

Rundvee per gemeente in PeelregioVeghel, Gemert-Bakel en Sint Anthonis hebben binnen de Peelregio het grootste aantal runderen (melkvee en andere rundvee).

Rundvee (totaal) PeelregioNa een gestage afname aan het begin van het vorige decennium is vanaf 2011 weer een duidelijke toename te zien van het aantal runderen in de Peelregio. De toename is vooral toe te schrijven aan stijging van het aantal melkkoeien en jongvee in de aanloop naar het afschaffen van de melkquota in 2014.

Trend rundvee (totaal) Peelregio
De ontwikkeling van de totale rundveestapel was in de Peelregio aanvankelijk lager, maar loopt vanaf 2013 gelijk met de landelijke trend. Het jaar 2012 is als referentie genomen in verband met de aanloop naar het afschaffen van de melkquota in 2014.

Rundvee per gemeente in Peelregio
In de gemeente Sint-Anthonis en Gemert-Bakel worden de meeste melkkoeien gehouden binnen de Peelregio. De stijging van het aantal melkkoeien is echter relatief het grootste in de gemeente Leudal (21%). Verder zijn aanzienlijke stijgingen (10% of meer) te zien in Asten, Boekel, Helmond, Nederweert, Sint Anthonis, Uden en Weert.

Rundvee (totaal) Peelregio
Sinds 2012 is een duidelijk toename te zien van de totale melkveestapel in de Peelregio. Dit hangt onder andere samen met het afschaffen van de melkquota in 2014.

Trend rundvee (totaal) Peelregio

De ontwikkeling van de melkveestapel lag in de Peelregio lag tot 2007 boven de landelijke trend. Vanaf 2007 loopt deze nagenoeg synchroon met de nationale ontwikkeling van het aantal stuks melkvee. In diverse Peelgemeenten zijn er aanzienlijke uitschieters naar boven (zie verwijzing hierboven).

Melkveestapel Peelregio / Brabant / Limburg / NederlandHet aandeel van de Peelregio in de melkveestapel van Nederland en provincies Brabant en Limburg laat een redelijk stabiel beeld zien (6,6% in 2015 ten opzichte van 6,4% in 2014). Niet vreemd, want de Peelregio is vooral een regio die bekend staat om zijn grote aantal hokdieren (varkens, pluimvee, nertsen). Binnen Brabant en Limburg is het aandeel van de Peelregio aanzienlijk: 1 op 3 melkkoeien wordt in de Peelregio gehouden.

Aandeel runderen in Peelregio tov van Nederland en provincie Brabant en LimburgDoor het gebrek aan grond begint de melkveehouderij in Zuid-Nederland steeds intensievere vormen aan te nemen. Het gevolg is dat steeds minder koeien de wei in mogen om te grazen. Inmiddels staat 46 procent van de melkkoeien in Zuid-Nederland permanent op stal. Het hoogste percentage van Nederland.