Nertsen

De Eerste Kamer heeft eind december 2012 een wet aangenomen die het houden van nertsen met ingang van 2024 gaat verbieden. De nertsenhouders hebben dat verbod met succes aangevochten via de rechter. De regering bezint zich om hier tegen in beroep te gaan. Vooralsnog groeit de nertsenhouderij nog steeds in de Peelregio. Op deze pagina staat een overzicht van de trends binnen de nertsenhouderij in de Peelregio.

Nertsen Peelregio per gemeente 2000-2015
Volgens het CBS telt de gemeente Gemert-Bakel  met afstand het grootste aantal nertsen (teven en pups) binnen de Peelregio.

Nertsen peelregio 2000-2015
Deze grafiek toont de ontwikkeling va het aantal nertsen sinds 2000. Daaruit blijkt dat in die periode het aantal nertsen in de Peelregio is verdubbeld.

Nertsen (trend) Peelregio 2000-2015
Het gegeven dat in de Peelregio het grootste aantal nertsen is gehuisvest, blijkt ook uit deze grafiek. De ontwikkeling in de Peel is zelfs sterker dan de landelijke en provinciale trend.

Het aandeel van de Peelregio in de nertsenhouderij nam de afgelopen jaren toe tot meer dan 60% van het totaal aantal nertsen dat in in Nederland wordt gehouden. Zie ook onderstaande grafiek:

Nertsen aandeel Peelregio en provincies 2015

Ruim 60% van alle nertsen die in Nederland worden gehouden, zitten in de Peelregio. Het aandeel binnen Brabant en Limburg was afgerond 88% in 2015.