Uw stikstofverbruik?

PETTEN – Het Energie Centrum Nederland (ECN) heeft in samenwerking met de universiteiten van Maryland en Virginia een calculator ontwikkeld, waarmee mensen en bedrijven hun stikstofvoetafdruk kunnen berekenen. Deze afdruk is een maat voor de hoeveelheid stikstof die in het milieu terecht komt ten gevolge van menselijke activiteiten. Voedsel, vooral de productie en consumptie van vlees, speelt veruit de grootste rol in de stikstofkringloop.

Veel mensen zijn op de hoogte van de gevaren van het vrijlaten van CO2 in het milieu, maar wist u dat het vrijkomen van een overdosis aan stikstof even gevaarlijk is? Het menselijk gebruik van stikstof door landbouw, veeteelt, hulpbronnen en energie heeft vergaande positieve en negatieve gevolgen voor alle mensen.

Positieve en negatieve effecten
De positieve effecten bestaan uit de productie van voedsel met behulp van bijvoorbeeld stikstof uit (kunst)mest. Echter in gebieden die al veel stikstof ontvangen (zoals De Peel) zal het overschot aan stikstof verloren gaan in de omgeving en een negatief effect hebben op zowel mensen, dieren en ecosystemen.

Eenmaal losgelaten in het milieu zal stikstof zich verplaatsen door de atmosfeer van de aarde en terecht komen in graslanden, akkers, bossen en wateren. Deze overmaat aan stikstof kan dan leiden tot smog, zure regen, bossterfte, vermesting van rivieren, grondwater en kustwateren met als gevolg verlies aan biodiversiteit, aantasting van de ozonlaag en versterking van het broeikaseffect.

Bereken uw stikstofverbruik
Om dit steeds groter wordende effect te begrijpen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het totale gebruik van stikstof ofwel uw stikstofvoetafdruk. Klik op onderstaande afbeelding om uw verbruik te berekenen:

Bereken uw stikstofverbruik met de calculator