Limiet aantal dieren

Nergens in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt een limiet of plafond gesteld aan de omvang van de veestapel in Brabant. Alom leeft het idee dat opschaling en nieuwe technieken de oplossing zullen brengen voor alle openstaande problemen. We stellen voor in te zetten op kwaliteitsverbetering van de sector, het milieu en de leefomgeving door meer ruimte te bieden aan kleinschalige, grondgebonden bedrijven die op de eerste plaats produceren voor de lokale, Nederlandse, Vlaamse en Duitse markt.

Dat betekent naar onze mening dat Brabant zijn positie als de carbonade- en eierenfabriek van Europa geleidelijk dient af te bouwen. Daarom stellen we voor het huidige aantal dieren in Brabant te bevriezen (ruim 33,5 miljoen kippen, varkens, runderen, en kleinvee) en deze veestapel geleidelijk in te krimpen door geen uitbreidingen meer toe te staan in overeenstemming met de besluiten van 19 maart.

Dus ook geen uitbreiding bovenop de bouwoppervlakken om aan de dierenwelzijneisen van 2013 te voldoen. Met andere woorden: de provincie dient in te zetten op krimp van de veestapel in plaats van uitbreiding.

Reactie GS: Dit betreft Rijksbeleid. De provincie wil daaraan geen extra eisen stellen.
Planwijziging: Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de stukken.


Deze grafiek laat zien dat de varkensstapel in de provincie Brabant sinds 2003 sterk is gestegen, terwijl het aantal bedrijven juist afneemt. Bron: CBS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.