Opleggen dwangsom illegale transportband Beeksedijk terecht

DEN HAAG – De Raad van State heeft het hoger beroep van Champignonkwekerij Gemert B.V. aan de Beeksedijk tegen een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over het opleggen van een last onder dwangsom door de gemeente Gemert-Bakel ongegrond verklaard. De gemeente legde het bedrijf terecht een dwangsom op naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Mens, Dier & Peel vanwege het illegaal bouwen en in bedrijf hebben van een transportband waarmee twee locaties van de kwekerij aan elkaar werden verbonden. De uitspraak bevestigt dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Lees verder

Geplaatst in Gemert-Bakel, Leefomgeving, Provincie Brabant, Raad van State, Rechtbank Oost-Brabant, Rechtspraak | Een reactie plaatsen

Buitengebied Gemert-Bakel stapt massaal over op propaangas!

GEMERT-BAKEL – De Peelgemeenten lobbyen al jaren bij de provincie Noord-Brabant om meer locaties aan te wijzen voor mestvergisters. Recent worden die aangeprezen als onderdeel van de “energietransitie”. Het idee daar achter is dat mestvergisters zogenaamd “groen gas” (opgewaardeerd gas) kunnen leveren aan het aardgasnet. Wat blijkt? Bewoners in het buitengebied van Gemert-Bakel zijn in 2023 massaal overgestapt op propaangas! Lees verder

Geplaatst in Covergisters, Economie, Gemert-Bakel, Klimaat, Mestoverschot, Mestvergisters, Milieu, Stikstof | 1 reactie

Oppositie Gemert-Bakel pissig over uitbreiding kalvermesterij

GEMERT-BAKEL – Vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Gemert-Bakel, Sociaal Gemert-Bakel, Politiek op Inhoud, D66 en VVD hebben vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over uitbreiding van een kalvermesterij aan de Esp in Bakel. Het bedrijf groeide met instemming van het college van 127 runderen (melkkoeien en jongvee) naar 2.105 mestkalveren. Daarbovenop komt nu een uitbreiding naar 2.900 dieren. Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Bakel, Gemert-Bakel, Kalverhouderij, Leefbaarheid, Luchtwassers, Mestoverschot, Overbelast gebied, Peelregio, Stankoverlast | 1 reactie

Burgers betalen voor boerenbedrog ‘bruine goud’

Brabant zit al decennia met een enorm probleem: een veel te grote veestapel en als gevolg daarvan een giga-mestoverschot. Op dit probleem wordt al jaren een greenwash-operatie losgelaten. Provincie en veesector praten over ‘mestverwaarding’ en noemen het zelfs ‘het bruine goud’. Sinds de oorlog in Oekraïne wordt mestvergisting bovendien gepresenteerd als een zogenaamd alternatief voor Gronings aardgas. Als je dingen maar vaak roept en de one-liners maar vaak genoeg herhaalt, gaan ze het vanzelf geloven. Of niet? Lees verder

Geplaatst in Asten, Boekel, Boxmeer, Covergisters, Cuijk, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Leefomgeving, Mestfabrieken, Mestoverschot, Mestvergisters, Milieu, Mill en Sint-Hubert, Peelregio, Provincie Brabant, Sint Anthonis, Someren, Stankoverlast, Uden, Veghel | 1 reactie

Gemert-Bakel negeert plicht bescherming vleermuizen

GEMERT – Mens, Dier & Peel heeft afgelopen zomer twee bezwaarschriften ingediend tegen het voornemen om LED-verlichting te plaatsen rondom de vijf sportvelden in de gemeente Gemert-Bakel. Uiteraard is het belangrijk dat er waar mogelijk wordt bespaard op energieverbruik, maar dat ontslaat het gemeentebestuur niet van de wettelijke plicht om zorgvuldig om te gaan met bedreigde diersoorten, waaronder vleermuizen. De Commissie Bezwaarschriften stelde Mens, Dier & Peel in het gelijk. Lees verder

Geplaatst in Biodiversiteit, Gemert-Bakel, Landschap, Leefomgeving | Een reactie plaatsen

Notitie Lindeboom ‘kan toets der kritiek niet doorstaan’

Fragment uit uitzending NieuwsuurWAGENINGEN/GRONINGEN – Recent verscheen een notitie van Han Lindeboom, Johan Sanders et al. waarin twijfel wordt geuit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Drie hoogleraren en twee wetenschappelijk onderzoekers concluderen in een reactie in Nature Today dat de belangrijkste stellingen van Lindeboom et al. over waarom het voorgenomen beleid niet deugt, de toets der kritiek niet kan doorstaan. Lees verder

Geplaatst in Ammoniak / depositie, Biodiversiteit, Emissie, Luchtkwaliteit, Mestoverschot, Mineralenoverschot, Nitraat, Stikstof, Veehouderij, Waterkwaliteit | 1 reactie